LO föreslår att den så kallade 75-dagarsregeln slopas. Fackförbundet vill i stället att deltidsarbetslösa ska delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder motsvarade så att arbetstiden blir 40 timmar i veckan. Förslagen finns med i en rapport om LO:s syn på a-kassan som inom kort kommer att presenteras.

– Vi vill att man ska skilja på varaktigt deltidsarbetslösa och dem som jagar timmar med tillfälliga jobb, säger Oscar Ernerot, vid LO:s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad till Kommunalarbetaren.

Den borgerliga regeringen kortade 2008 antalet dagar som den deltidsarbetslöse kan stämpla upp från 300 dagar till 75 dagar. LO föreslår också att det inte ska finnas någon bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen och att a-kassan på sikt bör höjas till 90 procent.