Bild: LO

Slopandet av stupstocken och införandet av karensavdrag är bra. Men kraven i sjukförsäkringen kan inte ensidigt ligga kvar på individen, säger Kjell Rautio, LO:s välfärdsutredare.

LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio noterar att det i och med dagens presentation av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen finns en blocköverskridande samsyn om de negativa effekterna av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
– De borgerliga politikerna har bytt fot och släppt sitt fundamentalistiska vaktslående om den här tanken att man ska utförsäkras när man passerat en viss tidsgräns. Man erkänner nu att det kan vara negativt och att man kan nå resultat på annat sätt, säger han.

En annan positiv sak med utredningen är förslaget att ersätta karensdagen med ett karensavdrag, enligt Kjell Rautio. Karensavdraget skulle innebära ett avdrag på en femtedels veckoinkomst i stället för en dags inkomstbortfall.
– Karensdagen är klasspolitik som slår hårdast mot lågavlönade LO-kvinnor. Det här är ett första steg. Sjuknärvaron kommer minska och en rad orättvisor som följer av karensdagen motverkas. Men vi vill egentligen slopa karensen, säger han.

Trots att utredningen öppnar för att den bortre tidsgränsen kan tas bort tycker Kjell Rautio kravställandet fortfarande ensidigt ligger kvar på den försäkrade individen.
– Man ersätter den bortre gränsen med avstämningspunkter. Men man borde istället rikta betydligt mer krav på de som kan leverera arbetsanpassning, rehabilitering och stöd till omställning. Alltså arbetsgivare, försäkringskassa och hälso- och sjukvård, säger han.

Först när individen fått ordentliga möjligheter till anpassat arbete, rehabilitering eller stöd till omställning kan själva ersättningen börja prövas. I dag sker det i omvänd ordning, menar Kjell Rautio.
– Det är de stegen man först måste ta innan man överhuvudtaget ska börja ta ställning till försäkringen. Rikta om kravställandet så att de som kan levererar arbetsanpassning, rehabilitering och stöd omställning får trycket på sig. Det ska inte ligga på individen. Ingen blir som bekant friskare av att utförsäkras och bli fattig, säger han.