Personalutbildning följer ett mycket stabilt klassmönster. Sacomedlemmar får mest utbildning, därefter kommer TCO-medlemmarna, och sist LO:s medlemmar. Första kvartalet 1996 uppgav bara var tredje arbetare att han eller hon hade fått någon utbildning över huvud taget. Första kvartalet 2010 var andelen exakt lika låg.

För läkaren och ekonomen kan däremot tio procent av arbetstiden gå till utbildning.