Förslaget från allianspartierna att arbetsgivare inte ska behöva betala ut lön vid tvister som uppstått i samband med uppsägning möter skarp kritik från facket. Allianspartierna menar att den uppsagde ska få a-kassa under den tid som uppsägningen utreds i domstol.

Förslaget verkar ogenomtänkt och skulle innebära en gigantisk maktförskjutning till löntagarnas nackdel enligt den mycket skarpa kritiken från fackföreningarna LO, TCO och Saco. Dels är ersättningsnivån i a-kassan lägre, dels innebär det att det blir medlemmarna i a-kassan som får vara med och betala uppsägningslöner.