Fotograf: Claes Herrlander.

Jämställdheten står och stampar. Svenska pappor tar ut en nästan lika stor andel av vab-dagarna som 1999. LO vill därför ha en tredelad föräldraförsäkring för att stärka jämställdheten i arbetslivet.

Förra året tog männen i Sverige ut 36,2 procent av vab-dagarna. Det är en ökning med blott 2,7 procentenheter sedan 1999.

– Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

Ofrivilliga deltidsanställningar, otrygga visstidsanställningar och genomgående lägre löner i kvinnodominerade branscher är andra faktorer till att jämställdhetsarbetet i Sverige står och stampar. LO vill därför se en rad åtgärder för att öka jämställdheten mellan könen.

– Fler kvinnor i arbete leder också till en  enorm samhällsvinst. Om kvinnor var sysselsatta och arbetade heltid i samma utsträckning som män skulle BNP öka med 358 miljarder, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LOs ordförande säger att jämställdhet är en prioriterad fråga för facket. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina liv och delta i samhället på lika villkor, menar de.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män, säger han.