Pensionsorättvisa Fatima och Kevin är båda arbetare inom LO-kollektivet, och får en förbättring av sina pensionsvillkor i mitten av arbetslivet. Det ger stor effekt för industriarbetaren Kevin, men gör nästan ingen skillnad alls för kassörskan Fatima.

Dagens Arena har tidigare publicerat en granskning av hur olika pensionsnivåerna kan bli beroende på hur hög avsättning till tjänstepension som arbetsgivaren gör under ens arbetsliv.

Det gör att vissa tjänstemän och en del yrken inom LO kan få flera tusenlappar mer i månaden än exempelvis offentliganställda kvinnor i vård och omsorg. Och då räknar vi bara på skillnaden i tjänstepension.

I senaste avtalsrörelsen förhandlade sig fackförbundet Handels till högre pensionsavsättningar än de 4,5 procent som är grundnivån i avtalspensionen SAF–LO. Höjningen blir 4,9 procent i pensionsavsättning i år, som ökar till 5,3 procent 2019.

Men för att märka en skillnad av de här pensionsförstärkningarna behöver man vara i början av sitt arbetsliv, eftersom branschens löner är låga, många arbetar deltid och pensionsavsättningarna jämförelsevis är ganska små.

Inom några av de mest fördelaktiga avtalen på arbetsmarknaden, som finns inom industrin, är pensionsavsättningen däremot så hög som 8–9 procent. Med så förmånliga villkor kan även ett halvt arbetsliv med en förhållandevis låg lön räcka till för att ge en ovanligt hög nivå på pension i förhållande till inkomst.

Vi ska illustrera de här skillnaderna med två fiktiva personer:

Grafik: Love Svensén
Grafik: Love Svensén

Två typfall: Fatima & Kevin

Fatima är kassörska i en matbutik, och hon skadar sig i arbetet när hon är 44 år. På grund av skadan omplaceras hon, och lönen sänks, men genom att hon får rätt till arbetslivsskaderänta täcker den för lönebortfallet så att hennes totala inkomst blir densamma som före skadan – 25 000 kronor i månaden.

Samma år som Fatima skadar sig höjs pensionsavsättningen inom det nya avtalet, från 4,5 till 5,1 procent*. Från 44 år har alltså Fatima högre avsättning till pensionen än tidigare, eftersom avsättningen beräknas på hela inkomsten, även arbetslivsskaderäntan.

Kevin arbetar inom industrin och har en lön på 29 500 kronor fram till 41 års ålder. Då är han med om en olycka på fritiden som tvingar honom att byta arbetsuppgifter och jobb. På det nya jobbet får Kevin en lägre lön, 22 125 kronor, men däremot en betydligt högre pensionsavsättning, 8,7 procent, än han hade före olyckan då den låg på 4,5 procent.**

Eftersom Kevins skada skedde utanför arbetstid får han ingen ekonomisk kompensation för den.

Så stora blir Fatimas och Kevins pensioner:

ihopsatt

Trots att Fatima får pensionsavsättningar på hela sin inkomst, 25 000 kronor i månaden, medan Kevin bara får avsättning på sin lön som är 3 000 kronor lägre än Fatimas, blir Kevins pensionsutfall märkbart bättre.

Kevin får 21 514 kronor i månaden, vilket är så mycket som 97 procent av hans slutlön. Utan de extra bra villkoren från 41 års ålder hade han fått nästan 6 000 kronor mindre i pension, alltså 15 847 kronor.

Fatima får 17 020 kronor i pension, vilket utgör 68 procent av hennes slutlön. Utan höjningen från 4,5 till 5,1 procent i pensionsavgift hade hon fått knappt 300 kronor mindre. Höjningen av pensionsavsättningen från 44 års ålder ger alltså bara en förstärkning på en procentenhet när det gäller slutlig pensionsnivå.

Den stora skillnaden i pensionsutfall beror helt och hållet på att Kevin har fått jobb inom ett yrke som har ett av arbetsmarknadens mest fördelaktiga pensionsavtal, nämligen stålindustrin inom IF Metalls avtalsområde.

* I det exempel vi skissat på ovanför används procentsatsen 5,1 procent, som ligger nära men inte exakt överensstämmer med verkligheten. Vi räknar då inte med eventuella senare höjningar i avgiften.

* * Att Kevin före olyckan hade 4,5 procent i pensionsavsättning som industriarbetare får ses som ett fiktivt fall, då merparten av kollektivavtalen inom industrin har haft högre avsättningar än så många år tillbaka i tiden.

 

Läs också: Kvinnor är tjänstepensionens förlorare och En miljon SKL-anställda halkar efter