Bild: Denny Lorentzen/Ninni Andersson

Fredrik Reinfelt öppnar för att svenska folket ska jobba fram till 75 års ålder. ”Upprörande”, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) flaggar i Dagens Nyheter för att pensionsåldern i framtiden kan komma att sträcka sig ända fram till 75 års ålder. Vi lever allt längre, och om vi inte vill ha sämre ekonomisk standard i framtiden måste vi också tänka oss att arbeta mer, enligt statsministern.

Reinfeldt öppnar också upp för att möjliggöra ”karriärsbyten” sent i livet: Att människor över 50 exempelvis ska kunna få studiestöd och vidareutbilda sig.
– Vänsterns syn är att när jobbet blir för tungt då blir man förtidspensionär, eller så får man någon annan typ av ersättning. Men jag skulle snarare säga att när jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat. Och vi måste börja svara på frågan: hur ska det gå till?, säger Reinfeldt till DN.

Flera fackförbund inom LO är dock kritiska till statsministerns förslag.
– Ett problem i många LO-förbund är att man i dag inte kan arbeta fram till drygt 65 år. En ny pensionsålder vid 75 år ställer till problem för de som slås ut. Redan nu har de problem med att få arbetsskadeersättning, säger Martine Syrjönen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.

På vilket sätt har det blivit svårare att få arbetsskadeersättning?
– Vissa specifika diagnoser kräver numera väldigt specifika orsakssamband, och det går inte att visa att det slog till i ryggen just vid det tiotusende lyftet av mjölkpaket. Det har också blivit svårare att bli sjukskriven under graviditet, vilket ytterligare ökar skaderisken.

Arbetsmiljö och arbetslöshet
Enligt Martine Syrjönen Strålberg visar forskning att det är lika tungt att arbeta i butik som inom industrin.
– Det finns många exempel på kassaarbetare som tar värktabletter eller kortisonsprutor för att kunna arbeta. Samtidigt finns ett stort mörkertal. Folk biter ihop och ser fram emot pensionen, säger Martine Syrjönen Stålberg.

Det största industriförbundet inom LO, IF Metall, delar Handels kritik.
– Det är väldigt upprörande att landets statsminister så uppenbart visar att han inte förstått hur svensk arbetsmarknad fungerar, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

– Industriarbetarna i vårt förbund har en genomsnittlig pensionsålder på strax under 62 år, och det är en effekt av att jobben är så tunga. Människor kan och orkar inte jobba så mycket längre, fortsätter han.

Men om vi lever längre, behöver vi då inte också jobba mer?
– Arbetsmarknadspolitik, insatser för att få arbetslösa i jobb, det är det som borde ha en första prioritet när det gäller att öka antalet sysselsatta i landet. Vi har tio procents arbetslöshet bland våra medlemmar, där borde man börja om man vill öka sysselsättningen.

Anders Ferbe är dock försiktigt positiv till statsministerns idéer om att göra det lättare att studera också högre upp i åldrarna. Men då måste man ”leda in det i praktisk politik”.
– Samtidigt går det inte att blunda inför det faktum att om du har stått i ett stålverk i tjugo, trettio år– vad finns det för arbetsmarknad för en utsliten industri- eller gruvarbetare?

– När vi haft en regering som har avvecklat allt aktivt arbetsmiljöarbete, lagt ned Arbetslivsinstitutet och minskar resurserna till Arbetsmiljöverket, då är det upprörande när regeringschefen några år senare går ut och säger ”nu måste vi jobba längre”.