Niclas Lindahl, SKL och Åsa Erba Stenhammar, Facket ST.

pensionsorättvisa Sedan tjänstemän och flera LO-grupper förbättrat sina pensionsavtal står de stora grupperna inom kommuner och landsting kvar på en låg nivå. De kompenseras genom slopad åldersgräns men det räcker inte långt enligt experter.

– Det stora problemet för kvinnor är att det inte finns flexpension för kommuner och landsting, och det allra största grundläggande problemet är kvinnors löner, säger Gabriella Sjögren Lindquist, pensionsexpert på Inspektionen för socialförsäkringen.

I senaste avtalsförhandlingarna lyckades Unionen driva igenom flexpension. De andra facken inom industrins avtalsområde hade redan fått igenom extra pensionsavsättningar tidigare, till exempel i form av deltidspension (vilket är samma sak som flexpension).

Men Niclas Lindahl som är förhandlingschef på SKL tycker att deras anställda kompenseras genom andra förbättrade villkor, som slopad åldersgräns för pensionsavsättningar och förstärkt pension under flera år för de som deltidsarbetar medan de har småbarn.

– Flexpensionen som har skapats inom privat sektor är en del av den totala löneavsättningen man avtalar om. Antingen tittar man på lön eller pension eller andra villkorsförbättringar, säger Niclas Lindahl.

Vad är er inställning till att ge anställda flexpension?

– I och med att vi inte har haft frågan uppe i avtalsförhandlingar så kan jag inte kommentera det. Men i och med att vi vill ha fler som arbetar och fler som arbetar mer, och grunden i flexpension är att man ska kunna arbeta deltid, så vill vi ju inte ha det. Det vill säga att vi vill hellre att folk arbetar, säger han.

Kommunal uppger att de inte har lyft frågan om extra pensionsavsättningar i avtalsförhandlingar, men däremot i förhandlingarna om det senaste pensionsavtalet som började gälla 2014, och då sa SKL klart nej. Vision säger däremot att de har tagit upp frågan i avtalsförhandlingar.

Har ni varit ovilliga att förhandla om flexpension?

– Flexpension har ju kommit sedan vi tecknade vårt senaste avtal, deltidspension har vi sagt nej till länge, säger Niclas Lindahl.

Förutom de en miljon anställda inom kommuner och landsting som hittills inte har någon pensionsavsättning alls över grundavtalets 4,5 procent, finns de privatanställda inom vård och omsorg som har ännu sämre pensionsvillkor.

– De allra sämsta avtalen skulle jag säga är SAF-LO-avtalen på privata sidan inom vården, säger Gabriella Sjögren Lindquist.

De avtalen saknar nämligen de kompenserande delarna i SKL-avtalen med slopad åldersgräns för avsättning till pension. Och istället för att kompensera deltidsarbete med 100 procents pensionsavsättning under flera år när man har små barn, så finns en liknande kompensation bara under 13 månader.

Dagens Arena har varit i kontakt med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, men de uppger att de inte kan kommentera skillnaderna i pensionsavtal utan att sätta sig in mer i de bägge avtalen.

Den andra sidan av de offentligägda avtalen rör statsanställda. Till skillnad från anställda inom kommuner och landsting beskrivs deras avtal, PA 16, som väldigt förmånligt med 1,5 procent i extra pensionsavgift ovanpå de 4,5 procenten i grundavtalet. Bakgrunden till den nivån är att man har omvandlat ett gammalt förmånsbestämt pensionsavtal till en modern variant.

För de yngre som omfattas av avtalet finns heller inga åldersgränser för när man tjänar in till pensionen.

– Vi ser det som absolut nödvändigt att öka på den nivå som finns, för folk klarar inte av att leva på den pension man får ut totalt. Sen tror vi inte att 1,5 procent räcker, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på facket ST.

Hon är medveten om skillnaden gentemot inte minst pensionsvillkoren i SKL:s avtal

– Vi ser ju gärna att alla får högre avsättningar. Men det är ju många vägar att komma dit.

Kan ni göra något för att påverka andra avtals pensionsnivåer?

– När vi förhandlade vårt avtal tittade arbetsgivaren väldigt mycket på hur det ser ut på övriga arbetsmarknaden. Jag hoppas att våra 1,5 procent är någonting som andra förhåller sig till genom att det bidrar som hävstång, säger Åsa Erba Stenhammar.

Läs också: Kvinnor är tjänstepensionens förlorare