Jan Björklund (L)/Bild:press

ARBETSMARKNADSPOLITIK Liberalerna vill lagstifta om lägre ingångslöner för unga och nyanlända. Enligt partiledaren Jan Björklund kan inte parterna lämnas ensamma för att lösa integrationsproblemen, skriver Dagens Industri.

– Det håller på att växa fram en ny underklass i Sverige. Det är i huvudsak lågutbildade invandrare och risken är att de kommer stå utanför arbetsmarknaden hela livet, säger Jan Björklund (L) till DI.

Liberalerna är bekymrade över förorternas växande sociala problem. Partiet vill därför lagstifta fram en ny anställningsform, så kallade “Startjobb”, med löner på 14 000–16 000 kronor i månaden. Inom branscher såsom restaurang och handel, med många unga anställda, ligger ingångslönerna idag på drygt 20 000.

– Det är klart att det är en låg lön, men det går att leva på och det är mer än vad de har i bidrag, säger Björklund.

Startjobben ska också vara helt utan arbetsgivaravgifter, jämfört med idag skulle det sammantaget innebära en halvering av Arbetsgivarens lönekostnader.

Liberalernas anställningsform ska kunna erbjudas alla upp till 23 års ålder, och nyanlända under de fem första åren efter beviljat uppehållstillstånd.  Partiet beräknar att reformen, på tre år, kommer skapa 70 000 nya jobb. Fullt utbyggd skulle den kosta staten 3,5 miljarder.

Björklund beskriver reformen som ett stort, men nödvändigt ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen, och en av de absolut viktigaste frågorna för en alliansregering.

– Det är en unik åtgärd i Sverige. Men man måste ställa sig frågan om problemet är tillräckligt viktigt för att motivera detta ingrepp, säger Björklund till DI.