Bild: stock.xchng

Par med högre inkomst är något bättre på att vabba jämställt. Men fortfarande är det kvinnorna som oftast är hemma för vård av sjukt barn.

36 procent, så stor del tar männen i genomsnitt ut av vab-dagarna. En siffra som knappt har ändrats sen försäkringen infördes 1974.

I dag släpps en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering. Rapportförfattaren Katarina Boye, vid Stockholms universitet, har granskat hur 22 500 par tagit ut vab. Och det är framförallt kvinnorna som stannar hemma när barnen blir sjuka.

En stor orsak till det ojämlika vab-uttaget, menar hon, beror på att män generellt tjänar mer än kvinnor och att inkomsttaket i försäkringen gör att papporna förlorar pengar på att stanna hemma. Men det finns också andra faktorer som spelar in.

– Det kan finnas normer som styr vem som ska vara hemma med barnet. Kanske har man olika förväntningar på män och kvinnor, att det känns mer självklart att kvinnan ska vara hemma om barnet blir sjukt, säger hon.

I rapporten framgår det att till och med när båda föräldrarna arbetar inom samma yrke, och kan tyckas ha samma förutsättningar att stanna hemma, tar männen bara ut 38 procent av dagarna. Gruppen där kvinnan och mannen har samma yrke, och där männen alltså tar ut lite fler vab-dagar, har oftast högre inkomst och jobb som kräver lite högre utbildning. Det är däremot en liten grupp av den totala mängd familjer som granskas i rapporten.

– Det är möjligt att kvinnorna i dessa par vabbar mindre eftersom de har jobb med större karriärmöjligheter. Eller så har de lättare att jobba hemma och samtidigt ta hand om sjuka barn utan att behöva ta ut formell ledighet.