Marie Nilsson

KOMPETENSUTVECKLING Fyra av fem industriarbetare upplever att de inte utvecklas på arbetsplatsen, visar en undersökning IF Metall gjort bland sina medlemmar. Detta gäller särskilt för kvinnor och äldre.

I undersökningen, där nästan 2000 personer svarade, uppger varannan industriarbetare att arbetsgivaren varken tar ansvar för eller har någon kännedom om vilken kompetens arbetet kräver.

Framförallt kvinnor och äldre medarbetare vittnar om inställda vidareutbildningar. Marie Nilsson, ordförande IF Metall, tror att det delvis kan förklaras av könssegregering inom industrin.

– Kvinnorna har de enklare jobben och det är männen som får möjlighet till kompetensutveckling och får de mer kvalificerade jobben, säger hon till Sveriges Radio.

Två tredjedelar av IF Metalls medlemmar har inte genomfört någon form av kompetensutveckling under det senaste året och fyra av tio medlemmar tror att det skulle vara svårt att få motsvarande jobb någon annanstans om de skulle bli arbetslösa. Det gäller särskilt medlemmar över 50 år.

Marie Nilsson uppmanar svensk industri att agera, inte minst på grund av den snabba tekniska utveckling som pågår i branschen.

– Om svensk industri ska vara redo att ta de möjligheter som ges genom digitaliseringen och automationen så behöver också de anställda, våra medlemmar, ha rätt kompetens för att ta de nya jobben, säger hon.