Bild: stock.xchng

Skillnaderna i resultaten på de nationella proven ökar bland elever i årskurs tre, visar en granskning av SVT.

Kunskaperna bland landets tredjeklassare varierar stort mellan klasser, skolor och kommuner. SVT har granskat resultaten av de nationella proven de senaste fyra åren. Granskningen visar att utvecklingen går åt två håll: samtidigt som allt fler skolor har ett resultat där 100 procent av eleverna klarar godkänt har antalet elever där färre än 40 procent som klarade proven nästan fördubblats.  Särskilt stora är skillnaderna i de nationella proven i matematik.

I 113 skolor var det färre än 40 procent av tredjeklassarna som klarade alla delprov förra läsåret.