Bild: Regeringskansliet/Kristian Pohl

Maria Larsson menar att regeringens politik innebär ”ett rejält tillskott” för ensamstående föräldrar. Tveksamt, menar Makalösa Föräldrar.

I ett inslag i TV4 menade barnminister Maria Larsson (KD) i går att höjningen av den barnrelaterade delen i bostadsbidraget innebär ”ett rejält tillskott till ekonomin” för barnfamiljer.

Huruvida det stämmer för ensamstående kvinnor, en grupp där var fjärde person tar emot socialbidrag, råder det dock delade meningar om.
– Snarare är det så att jättemånga ensamstående föräldrar inte vågar använda bostadsbidraget fullt ut. De är rädda för att hamna i en situation där de måste betala tillbaka pengar, eftersom en ökad inkomst leder till minskat bidrag, säger Sophia Lövgren, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar.

Vad behövs i stället?
– En höjning av underhållsstödet skulle hjälpa de som har det sämst, med omedelbar verkan. Det är dessutom 16 år sedan underhållsstödet höjdes, säger Sophia Lövgren.

Vad säger Maria Larsson till er när ni framför den synpunkten?
– Politiker är duktiga på att svara på ett icke-svarande sätt, kanske. Nej, Maria Larsson, eller Göran Hägglund för den delen, har inte gett något rakt svar på frågan om underhållsstödet.

Maria Larsson är inte tillgänglig för kommentarer när Dagens Arena söker henne för att få svar om underhållsstödet. I stället hänvisas vi till Ulrik Lindgren, sakkunnig på socialdepartementet.
– Det är ju så med nästan alla bidrag. Får man en ökad arbetsinkomst blir man rätteligen av med dem. Det finns en marginaleffekt för bostadsbidraget, men det är inte lika dramatisk som för socialbidraget, säger Ulrik Lindgren.

Enligt Ulrik Lindgren är flerbarnstillägget från 2010 ”träffande”, liksom standardhöjningen i bostadsbidraget. Ulrik Lindgren påpekar också att det inte är så att högre inkomster omedelbart leder till lägre bostadsbidrag.

Ni har inte funderat på ett höjt underhållsstöd?
– Det ligger för övervägande, men regeringen har inte fastnat för det ännu, därför att det finns en omedelbar länk till den andre föräldern. Ett höjt underhållsstöd höjer den ekonomiska utsattheten för den förälder som inte är boendeförälder. De befinner sig ofta i ekonomisk utsatthet och skuldsättning. Det kan få till följd att barnets umgänge med den icke-boende föräldern tar skada.

Sophia Lövgren är något förvånad när Dagens Arena ringer tillbaka och redogör för socialdepartementets resonemang.
– Det är intressant att de tar det perspektivet. Göran Hägglund har sagt att föräldrar borde lära sig att ta större ansvar. Men det här perspektivet innebär alltså att boföräldern ska acceptera en tajt ekonomi av hänsyn till den andre föräldern. Det var en udda touch.

Sophia Lövgren betonar att det är Makalösa Föräldrars utgångspunkt att båda föräldrarna ska ta ett lika stort ansvar och att insatser ska anpassas efter det.
– Det är ju bäst för barnet, säger Sophia Lövgren.