Frida Strandberg Landin. t v: SIS ungdomshem Johannisberg. Bilder: Seko och SiS

Vård Myndigheten Sis ska ”reformeras i grunden”, med ett nytt namn och nya mål. Så säger regeringen på en pressträff. Beslutet kommer efter hård kritik mot Sis-hemmen, där barn och ungdomar får sluten vård. Dagens Arena har pratat med Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko:s Sis-grupp.

Sis-verksamheten har länge fått kritik för den bristfälliga vård som erbjuds barn och ungdomar. Försäljning av droger, rekrytering till kriminella gäng och sexuella övergrepp har länge rapporterats ske på boendena.

Nu sätter regeringen igång en särskild utredning som ska bestämma hur en ny barn- och ungdomsvård bör se ut. Bland annat ska myndigheten få ett nytt namn. Utredningen leds av åklagaren Lise Tamm, och har enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall utformats med hjälp av ett flertal barnrättsorganisationer.

Ändringarna ännu osäkra

Detta sker kort efter att regeringen gett kriminalvården i uppdrag att förbereda särskilda avdelningar för personer i åldrarna 15 till 17 år som begår grova brott. Istället för att vårdas på Sis-hem ska dessa ungdomar placeras på ungdomsfängelser, enligt regeringsbeslutet från september 2023.

Hur framtiden ser ut för övriga barn och unga i behov av sluten vård är ännu inte klart, men enligt regeringen ska det att finnas ett ökat fokus på sjukvård och utbildning.

Bara några dagar innan regeringens presskonferens ägde rum publicerades en intervju med Sis generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i Dagens Nyheter. Åbjörnsson Hollmark menar att verksamheten behöver betydligt mer pengar än de har i nuläget för att kunna hjälpa de ungdomar som placeras på Sis-hemmen.

– Om regeringen på riktigt vill att vi ska klara vårt vårduppdrag tryggt och säkert med den samhällsutveckling vi ser, då måste vi ha de pengarna, säger hon till DN.

Enligt Sis beräkningar rör det sig om 272 miljoner kronor.

Seko välkomnar utredningen

Fackförbundet Seko:s Sis-grupp är positiv till dagens besked.

– Än så länge vet vi inte hur de vill ändra på verksamheten, men vi välkomnar utredningen. Många som arbetar inom Sis ser att vi behöver andra och bättre förutsättningar än de vi har nu. Det tror vi att vi kanske kan få nu, beroende på vad utredningen visar, säger Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko Sis.

Sis-verksamheternas arbetare har enligt Strandberg Landin länge haft otrygga arbetsförhållanden och saknat förutsättningar för att verkligen hjälpa barn och unga.

– Med en utredning vet man ju aldrig vad som faktiskt kommer att ändras så det är klart att det skapar oro, men de flesta medlemmarna skulle nog säga att vi behöver en bättre arbetsmiljö och vårdmiljö. Flera av de saker som kom upp på pressträffen är saker det finns behov av. Att öka differentieringen så att folk med olika problem får bättre anpassad vård, och ändamålsenliga lokaler, till exempel, säger hon.

Att unga som begår grova brott skulle behandlas inom kriminalvården är hon mer skeptisk mot.

– Vårt uppdrag är ju att vårda och behandla. Vi tycker att alla barn ska ha möjlighet att få vård och behandling. Om man ska flytta över de här ungdomarna så måste man därför göra om hela kriminalvården, eftersom den inte är byggd för att vårda. Försök har gjorts tidigare att placera unga inom kriminalvården, och det har inte fallit väl ut. Kriminalvården vill inte heller det här. De anser att vi är expertmyndigheten på att ta hand om unga, säger Frida Strandberg Landin.