Bild: stock.xchng

Elevkullarna minskar, så också antalet studieplatser. Men inte söktrycket. I stället ökar antalet sökande till Sveriges universitet och högskolor för sjätte året i rad.

Nya siffror från riksdagens utredningstjänst  – som Socialdemokraterna har begärt fram – visar att antalet studieplatser minskat med drygt 16 000 under de senaste tre åren, något som Dagens Nyheter skriver om på måndagen.

Siffrorna bygger på lärosätenas egna uppgifter och prognoser för åren 2011 till 2017. Mellan 2011 och 2013 minskade platserna med 16 200 och enligt lärosätenas prognoser kommer minskningen att fortsätta med ytterligare 10 000 studieplatser fram till 2017.

Regeringen har angivit flera skäl till att sänka anslagen (takbeloppen) till lärosätena. Ett är att antalet utomeuropeiska studenter har minskat sedan studieavgifter infördes för gruppen hösten 2011. Ett annat är att elevkullarna minskar. Detta dock inte i proportion till antalet studieplatser, där antalet helårsplatser sjunkit i förhållande till antalet 19–24-åringar sedan 2006. Dessutom ökar söktrycket till högskolorna och universiteten och har gjort så sex år i rad. Enligt siffror från Universitets- och högskolerådet för höstterminen 2013, som Dagens Nyheter redovisar, ökar antalet sökande med drygt 23 000 (6 procent) jämfört med 2012. Det totala antalet är 381 440 sökande inför hösten 2013.

– Det är makabert att regeringen väljer att dra ned på platserna i det här läget när det är rekordmånga sökande. Man slår igen dörren i ansiktet på ungdomarna när det är hög ungdomsarbetslöshet, säger ­Socialdemokraternas skolpolitiska talesman Ibrahim Baylan till Dagens Nyheter.

Socialdemokraterna har föreslagit att platserna bör öka med 7 000. Man säger sig också vara beredd att skjuta till pengar för att täcka kostnaderna för detta.
– Nu har vi svart på vitt hur mycket högskoleplatserna kommer att minska. Vi kommer att precisera ökningarna i vårt budgetalternativ i höst, säger Ibrahim Baylan till Dagens Nyheter.