Fackförbundet Unionen kritiserar Konjunkturinstitutet för att gå för långt i bedömningarna om vilken löneökningstakt som är optimal. I årets lönebildningsrapport skriver KI att om lönebildningen hålls till 3,1 procent per år kan finansminister Anders Borgs mål om 5 procents arbetslöshet till 2014 vara möjligt att nå.

– Återigen går KI längre än deras mandat sträcker sig. Det är en fråga för parterna på svensk arbetsmarknad att nå fram till förhandlingsresultat som balanserar parternas olika men högst legitima intressen. Regeringens myndigheter ska inte lägga sig i detta, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.