Regeringens jobbpolitik får underkänt av arbetsförmedlarna, enligt en enkätundersökning från fackförbundet ST.
– Det är hög tid att regeringen lyssnar på varningssignalerna, säger rapportförfattaren Roger Syrén.

Arbetsförmedlarna ger på flera punkter underkänt till regeringens jobbpolitik. Det framkommer i en omfattande enkätundersökning som gjorts på uppdrag av fackförbundet ST.
– Den viktigaste slutsatsen som man kan dra från undersökningen är att arbetsförmedlarna underkänner inriktningen på regeringens politik. Den ger helt enkelt inte tillräckligt resultat, säger Roger Syrén, projektledare på Arena Opinion som skrivit rapporten på uppdrag av ST.

Av de lite drygt 2 000 arbetsförmedlarna som har svarat på enkätundersökningen anser över hälften att de inte har tid eller resurser för att klara uppdraget. Närmare hälften av arbetsförmedlarna anser även att de lagar, regler och politiska beslut som de jobbar efter är otillräckliga. Sju av tio tycker dessutom att jobb- och utvecklingsgarantin inte ger ett tillräckligt bra stöd för de unga arbetslösa.
– Eftersom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin är de stora verktygen som regeringen har att erbjuda så innebär det här en väldigt grundläggande kritik mot den jobbpolitik som regeringen för, säger Roger Syrén.

– Man kan också vända på de här siffrorna. En procent tycker att programmen är helt tillräckliga. Och då är det ändå det här som har varit regeringens stora nummer.

Vad kan man dra för slutsats av undersökningen?
– ST gjorde samma undersökning 2009. De resultaten var ganska liknande. Så det är inte första gången regeringen får de här varningssignalerna. Det är hög tid att regeringen lyssnar på de anställda på Arbetsförmedlingen, de som möter arbetslösheten ansikte mot ansikte varje dag. Regeringen måste ta till sig kritiken och göra om och göra rätt, säger Roger Syrén.