Joseph Stiglitz föreläser under Almedalsveckan.

ALMEDALEN17 Sverige borde ta tillbaka den offentliga kontrollen över skolan. Det säger stjärnekonomen och tidigare Nobelpristagaren i ekonomi, Joseph Stiglitz, som besökte Almedalen i dag. »Jag skulle motsätta mig starkt att införa skolpeng i USA« säger han.

Temat för seminariet där Joseph Stiglitz mötte finansminister Magdalena Andersson (S) var hur man ska uppnå en inkluderande tillväxt, det vill säga ekonomisk framgång som samtidigt minskar ojämlikheten. Sverige lyftes på många punkter fram som ett föredöme av Stiglitz, som ser ett starkt välfärdssystem som en förutsättning för en framgångsrik ekonomi.

Men på vissa punkter gick Joseph Stiglitz åsikter isär från Magdalena Anderssons. Bland annat är han en stark förespråkare för fastighetsskatt, något finansministern ser som otänkbart att införa då den, enligt henne, är så impopulär bland svenskarna.

Dessutom kritiserar Joseph Stiglitz det svenska skolsystemet, som han menar är alltför avreglerat. Det krävs att det offentliga »tar tillbaka kontrollen« över skolan, säger han.

– Jag känner inte till ert skolsystem väldigt väl, man jag gjorde vissa kommentarer om skolan (i föreläsningen red:s anm.) för jag vet att ni har det här väldigt liberaliserade systemet. Jag vet inget land där den här sortens effekter inte har uppstått av liknande system; det leder till mer social segregation, och skapar fattigdom. Därför tror jag att vi måste förlita oss på ett offentligt skolsystem. Det måste ske en tillbakagång, säger Joseph Stiglitz till Dagens Arena.

Samtidigt medger han att sådana politiska omsvängningar inte är lätta, när man väl har gått i en viss riktning.

Han kritiserar starkt systemet med skolpeng, där eleven får med sig en viss summa oavsett vilken skola den väljer.

– Jag skulle väldigt starkt motsätta mig att införa ett system med skolpeng i USA. De försök som har gjorts visar på väldigt negativa effekter, och mer social och ekonomisk segregation. Det skulle inte leda till bättre utbildning generellt sett, säger ekonomen.

Effekterna som har visats liknar de som forskning visar att det svenska skolvalsystemet också leder till.

– Skolor skulle försöka locka till sig de rikaste föräldrarna och de mest talangfulla eleverna, och de skulle säga well »titta, vilka goda resultat!«, men det beror ju på att alla elever med svårigheter blir hänvisade till de offentliga skolorna, säger Joseph Stiglitz.