Intervju Jesper Strömbäck, en av landets ledande medieforskare, blir ny krönikör i Dagens Arena, där han vill bidra med forskningsbaserade analyser och ett perspektiv som försvarar den liberala demokratin.

Jesper Strömbäck bor i Göteborg och är sedan länge ett etablerat namn inom medieforskningen. Han är professor vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av att skriva analyser och kommentarer och har publicerat flera böcker, bland annat Utan invandring stannar Sverige.

Vad gör du när du inte skriver krönikor i Dagens Arena?

– Jag arbetar som professor i journalistik och politisk kommunikation vid JMG, Göteborgs universitet. Min forskning handlar bland annat om mediernas bevakning av politik och samhälle, samspelet mellan politik och medier, mediernas effekter, människors medieförtroende samt kunskapsresistens och konspiratoriskt tänkande. En del av detta handlar om hur digitaliseringen påverkar både utbudet av medier och journalistik och hur vi människor orienterar oss i det digitaliserade medielandskapet.

Vad ser du mest fram emot med att bli krönikör hos oss?

– Att nå nya läsargrupper och att få möjlighet att bidra med både resultat och insikter från aktuell forskning och ett principiellt grundat försvar för den liberala demokratin och dess beståndsdelar. Det gäller inte minst alla människors lika värde och alla medborgares lika rätt till likabehandling, två principer som den här valrörelsen har visat att man inte kan ta för givna.

Vilka perspektiv vill du bidra med som krönikör på Dagens Arena?

Det handlar dels om att utifrån aktuell forskning bidra till en fördjupad förståelse för samtiden och de mekanismer som präglar hur människor orienterar sig i det nya medielandskapet, dels om att argumentera för den liberala demokratin och det öppna samhället och mot olika former av inhumanism, rasism och nationalism. Sedan följer jag sedan många år forskningen om invandring och dess påverkan på mottagarsamhället, och med tanke på hur många missuppfattningar som finns på det området kommer det vara ett ämne jag återkommer till.