Bild: jensholm.se
Jens Holm V

Sverige kommer bara att nå två av sexton miljömål till 2020. Jens Holm (V) är besviken på regeringen: “Jag är förvånad över att de inte tagit fram ambitiösare mål för hur mycket växthusgaserna ska minska.”

Naturvårdsverket bedömer att bara två av de sexton nationella miljökvalitets­målen kommer att nås till 2020. En grundläggande orsak är enligt myndigheten att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen.

– Det känns som att miljöfrågorna sker i marginalen och inte påverkar de andra politikområdena, utan de tuffar på som vanligt. Den största utmaningen för svensk politik är att övriga politikområden förstår att det finns gränser som ekologin sätter upp, säger Jens Holm, vänsterpartistisk riksdagsledamot.

Jens Holm, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet, är kritisk till att Sverige är så långt ifrån att nå upp till samtliga miljömål:

– Det är oerhört allvarligt och det visar på att det behövs fler åtgärder, både mer resurser och fler konkreta politiska beslut.

Exempel på åtgärder som Vänsterpartiet vill se är minskade utsläpp av växthusgaser, skydd för mer mark samt sanering av mer mark och vatten som blivit förstört av till exempel industriell verksamhet. Jens Holm tycker att hela samhället måste anpassas för att rymmas inom de ramar som ekosystemet sätter upp.

– Det går inte att bygga en motorväg som leder till ökade utsläpp och sedan ha en from förhoppning om att människor ska åka mer kollektivt. Politiken måste hänga ihop, säger Jens Holm.

Om man bara tittar på den här rapporten så tycker Jens Holm att det är lite tidigt att ge den nya regeringen underkänt i klimatpolitiken, men han menar att de har väldigt mycket kvar att göra:

– Jag är förvånad över att de inte tagit fram ambitiösare mål för hur mycket växthusgaserna ska minska. Jag blev väldigt besviken då de bestämde sig för att Förbifarten ska byggas och jag ser med väldigt stor oro på planerna att sälja Vattenfalls koltillgångar.

Jens Holm sitter själv i Miljömålsberedningen, som inom ett år ska ta fram ett konkret förslag om ett klimatpolitiskt ramverk. Men han menar att det inte är råd och utredningar som löser miljöproblemen, det gör konkreta politiska beslut:

– Jag hoppas att alla politikområden ska inordnas under de ramarna. Till exempel ett klimatpolitiskt råd som kan gripa in och fungera som en garant för att all politik drar åt samma håll.