Filippa Reinfeldt och Lars Joakim Lundquist. Pressbilder från M i Stockholms läns landsting: Jonna Thomasson, Peter Knutson.

GRANSKNING. Filippa Reinfeldts närmaste man, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, känner personligen en av läkarna som 2008 fick köpa loss vårdcentralen Serafen för knappt 700 000 kronor. Verksamheten har nu sålts för minst 20 miljoner.

Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldts närmaste medarbetare, biträdande sjukvårdslandstingsråd Lars Joakim Lundquist, känner personligen Ulf Hallum som är högste chef på vårdcentralen Serafen. Ulf Hallum var en de sex läkare som, när vårdcentralen Serafen avknoppades år 2008, fick köpa verksamheten av landstinget för knappt 700 000 kronor.

Serafen har nu enligt Vänsterpartiet sålts till vårdföretaget Capio – som ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax – för minst 20 miljoner kronor.

Känner varandra “personligen”
Dagens Arena har läst fullmäktigeprotokollen från februari och mars år 2008 då frågan om avknoppningen av Serafen debatterades. I februari 2008 säger Lars Joakim Lundquist bland annat att han känner Ulf Hallum ”personligen” och i mars beskriver han relationen som att han känner honom ”väl”. Vid ett flertal tillfällen kallar Lars Joakim Lundquist Ulf Hallum endast vid förnamn.
– Citaten från sammanträdena visar ju att det här luktar illa. Jag betraktar det som vänskapskorruption, men jag kan inte bevisa det, säger oppositionslandstingsråd Birgitta Sevefjord (V).

Lars Joakim Lundquist vill själv inte svara på Dagens Arenas frågor. Via mejl skickar hans pressekreterare följande mening: ”Jag har ingen och har aldrig haft någon privat relation till Ulf Hallum”. Varför han i debatten 2008 säger att han känner honom ”personligen” och ”väl” lämnas utan kommentar. Alla övriga frågor om Serafen hänvisas till en intervju i Dagens Nyheter med finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M).

“Såg inte hotet”
I intervjun säger Rosdahl att syftet med avknoppningarna inte var att personalen skulle göra miljonvinster: ”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet”.
– Man skickar fram Torbjörn Rosdahl att kommentera det här, vilket är en pinsamhet. Det är ju en snäll gammal man som inte hade något med det här beslutet att göra. Förutom Lars Joakim Lundquist är ju de ansvariga politikerna såklart Filippa Reinfeldt som bara vägrar uttala sig. Samt dåvarande finanslandstingsråd Chris Heister [nuvarande landshövding i Stockholm, reds. anm], säger Birgitta Sevefjord.

Även läkaren Ulf Hallum förnekar att han och Lars Joakim Lundquist känner varandra privat.
– Vi har ingen relation överhuvudtaget. Jag känner honom inte, umgås inte med honom, säger han.

Men i fullmäktigedebatten 2008 säger Lars Joakim Lundquist att han känner dig ”personligen” samt ”väl”.
– Det får stå för honom i sådana fall, säger han.

Stämmer inte det?
– Jag har varit fackligt engagerad och jobbat här i trettio år. Jag har träffat honom som politiker. Det är väl en definitionsfråga vad vänner är. Jag känner ju till honom, jag vet vem han är, men inget mer, säger han.

Beslutet togs utan debatt
Enligt Birgitta Sevefjord togs beslutet om avknoppningen av Serafen utan föregående politisk debatt. Debatten i fullmäktige ägde rum först efter det att beslutet var fattat.
– Vi förstod faktiskt aldrig var beslutet fattades. Någonstans i kulisserna skedde det i alla fall utan att vi formellt fick föra den politiska debatten, säger hon.

I debatterna i fullmäktige år 2008 berömmer sig Lars Joakim Lundquist för att vara den politiker som ”leder ligan med avknoppningar”. Han säger att han ”är mycket stolt över de avknoppningar vi har gjort” och att han ”önskar Ulf Hallum och alla som nu är på väg att knoppa av lycka till. Vi har så goda exempel på avknoppningar att detta är framtidens melodi”.

Förlust på 35 miljoner
Socialdemokraterna i Stockholms län har räknat ut att skattebetalarna gjort en förlust på drygt 35 miljoner kronor på avknoppningen av Serafen och fyra andra vårdenheter i Stockholm.

Statskontoret i Stockholm konstaterade också i en utredning i april 2008 att avknoppningar, där anställda inom en kommunal verksamhet erbjuds att ta över verksamheten, inte är förenligt med varken kommunallagen eller EG-rätten. Utredningen slog fast att kommuner alltid måste agera marknadsmässigt och försöka få så höga anbud som möjligt vid försäljning av verksamheter. Efter den utredningen upphörde avknoppningarna.

Dagens Arena har förgäves försökt få svar på frågan om Lars Joakim Lundquist fortfarande står fast vid sitt uttalande att avknoppningar är ”framtidens melodi”. Han har dock valt att inte återkomma till oss.

Bryta monopol viktigare än skattepengar
I artikeln i Dagens Nyheter svarar Torbjörn Rosdahl på frågan varför landstinget inte utnyttjade möjligheten att – istället för avknoppning – sälja verksamheterna på den öppna marknaden.
– Möjligheten fanns säkert, men vi bedömde att den vinst patienterna gjorde i större tillgänglighet och att få komma snabbt till doktorn var mer värd än reda pengar, säger han till Dagens Nyheter.

Enligt Birgitta Sevefjord låg det en ideologisk drivkraft att bryta det kommunala monopolet bakom avknoppningarna. Men i fallet Serafen kan personliga motiv inte heller uteslutas.
– Man hade oerhört bråttom och ville göra det här väldigt snabbt. Det handlade om att bryta det kommunala monopolet. Det var mycket viktigare än skattebetalarnas pengar, säger hon.

När Dagens Arena frågar läkaren Ulf Hallum hur han så här i efterhand ser på det pris han fick betala för Serafen säger han så här:
– Jag har inga kommentarer utom att vi följde de spelregler som då fanns.

Har du förståelse för de som uppfattar det som att flera miljoner av skattebetalarnas pengar har hamnat i, bland annat, dina fickor?
– Nej. År 2008 infördes vårdval, auktorisation och fri etablering. Så var det, inte sant? Det fanns lika möjligheter för oss att då, istället för att knoppa av, starta en ny verksamhet. Vi var inte heller garanterade någon patientvolym.

Men Serafen var ju väldigt etablerat. Risken för att patienterna helt plötsligt skulle byta vårdgivare när ni tog över driften måste ju varit väldigt liten?
– Det kunde vi inte veta eftersom vi inte visste om det skulle uppstå någon konkurrens.

Du har alltså ingen förståelse för att det här kan sticka i ögonen på folk?
– Jag har ingen kommentar till det.

Men du svarade nyss nej på frågan om du hade någon förståelse för det.
– Jag har ingen förståelse för det och ingen kommentar.

Men ett nej är väl en kommentar?
– Ja, ja. Men jag vill inte lämna någon kommentar till det.