Foto: Vänsterpartiet/Pixabay

Välfärden De senaste decennierna har vi sett hur gemensamt ägda verksamheter knoppas av, privatiseras och outsourcas. Men varje privatisering som sker leder till minskat inflytande och mindre demokrati. Genom att arbeta för mer välfärd och samhällsservice i egen regi kan vi i stället utöka demokratin. Det skriver åtta vänsterpartistiska lokalpolitiker från Malmö i söder till Umeå i norr.

I Sverige har vi representativ demokrati, vilket innebär ett system där medborgarna i Sverige styr genom val av företrädare med beslutanderätt. Ju djupare dialog mellan företrädarna och medborgarna desto bättre förankring och större chans att medborgarnas önskemål blir verklighet. Ett sätt att fördjupa kopplingen mellan medborgare, politik och verksamheter är att kommun, region och stat själva äger och kontrollerar viktiga verksamheter. Men idag ser vi dock flera exempel på en huvudlös utförsäljningshysteri som hotar demokratin.

Kanske värst av allt är att vinstjakten fått härja obehindrat i välfärden.

För Vänsterpartiet är det självklart att medborgarna ska ha så mycket inflytande som möjligt över samhällsutvecklingen. Det handlar om medborgarnas insyn och påverkan i så många beslut som möjligt i så många verksamheter som möjligt. Därför är ett av våra ingångsvärden att ha mer verksamheter i egen regi. På så sätt har samhället bättre kontroll över välfärden. Då kan samtliga politiker också ställas till svars, inte som idag där anonyma utländska riskkapitalister står bakom välfärden och försvinner när det blir problem. Varje privatisering som sker leder därför till minskat inflytande, alltså mindre demokrati.

De senaste decennierna har vi sett hur gemensamt ägda verksamheter knoppas av, privatiseras, outsourcas och säljs ut och därigenom placeras utom inflytande för medborgarna att påverka. Samhällsviktig infrastruktur som järnväg, kollektivtrafik, post och elnät har privatiserats. Viktig datahantering med känslig information har outsourcats till utlandet. Vinstdrivande apotek, bilbesiktning och privata sjukförsäkringar har trängt undan den offentliga servicen. Kanske värst av allt är att vinstjakten fått härja obehindrat i välfärden.

Trots att vi nu verkligen borde lärt oss av misstagen, fortsätter nedmonteringen av det demokratiskt styrda allmänna verksamheterna i många delar av landet. I socialdemokratiskt styrda Uppsala forceras nu en försäljning av ett centrum. I Malmö säljer socialdemokrater och liberaler med stöd av Miljöpartiet och resten av borgerligheten ut vår gemensamt ägda mark på löpande band. Det försvårar den demokratiska kontrollen över hur vår stad i framtiden ska se ut och när Malmö stad investerar i infrastruktur tillfaller värdestegringen av marken privata företag istället för alla Malmöbor.

I Stockholm säljer de styrande blågröna partierna ut lokaler till förskolor, skolor, äldreboenden och idrottshallar till privata aktörer. I Norrköping har socialdemokrater tillsammans med högern privatiserat hemtjänsten (vilket gjort den dyrare för kommunen) trots tidigare socialdemokratiska vallöften om att inte privatisera. Fler exempel kan vi hitta i många fler kommuner i hela Sverige. Vi är övertygade om att högerpolitiken med alla privatiseringar slår sönder tryggheten och välfärden. Och det leder till en situation där den sociala otryggheten blir större och solidariteten försvagas.

Politik innebär ansvar, men högerpolitiken har gått ut på att skjuta ifrån sig det ansvaret till aktiebolag som alltid sätter vinstintresset före samhällsansvaret. Vi vill axla ansvaret genom politiken och kunna stå till svars och åtgärda problem när medborgare och anställda upptäcker dem. Genom att arbeta för mer välfärd och samhällsservice i egen regi är vår strävan också att utöka demokratin. Genom att utvidga våra verksamheter tar politiken tillbaka makten och vi kan stärka välfärden, öka tryggheten och genomföra den akut nödvändiga gröna omställningen. Vänsterpartiet är redo för att ta ansvar!

Bore Sköld, gruppledare, Umeå (V)

Emma-Lina Johansson, oppositionsråd, Malmö (V)

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd Stockholms stad (V)

Christina Hedin, gruppledare, Östersund (V)

Daniel Bernmar, oppositionsråd, Göteborg (V)

Moisés Ubeira, oppositionsråd, Sundbyberg (V) 

Nicklas Lundström, gruppledare, Norrköping (V)

Tobias Smedberg, kommunalråd i opposition, Uppsala (V)