Bild: Ronn ashore / Flickr
Bild: Ronn ashore / Flickr

Med rut-avdraget är det framför allt utrikesfödda kvinnor som startar nya städföretag, enligt SCB.

Sedan rut-avdraget infördes av den borgerliga regeringen 2007 har antalet nya städföretag i Sverige vuxit kraftigt, med 24 procent. Det visar en färsk undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Av de nya företagarna är sex av tio kvinnor, och gruppen ”utrikesfödda kvinnor” utgjorde nästan 40 procent av alla nya företagare i branschen.

Att antalet nya städföretag ökat sedan rut-avdraget infördes är alltså tydligt. Däremot har avdraget inte haft samma stora betydelse för hur många som totalt sett jobbar med städning och lokalvård i Sverige.

Antalet människor som jobbar med lokalvård har ökat med nästan 20 procent under 2000-talet. Men den stora ökningen inleddes redan innan 2007, då rut-avdraget infördes.

SCB:s undersökning visar också att det är människor i rika förortskommuner som Danderyd, Lidingö, Lomma, Vellinge och Täby som utnyttjar rut-tjänster mest. Däremot behöver de företag som utgör lokalvårdsbranschen inte nödvändigtvis höra hemma i den kommun där arbetet utförs.

Till exempel är Lilla Edet och Botkyrka de två förortskommuner där lägst andel utnyttjade rut-avdraget. Samtidigt ökade antalet förvärvsarbetande inom lokalvård i båda kommunerna.