Bild: crowdive/Flickr
Bild: crowdive/Flickr

En stor majoritet av svenskarna uppger att de vill dela arbete och barnomsorg mer lika mellan män och kvinnor. Samtidigt är samhället i verkligheten allt annat än jämställt. Varför? frågar sig LO i en ny undersökning.

En mycket stor majoritet, 75 procent av den svenska befolkningen, tycker att både män och kvinnor ska arbeta lika mycket och tillsammans dela på ansvaret för hem och barn. Det visar en undersökning av genomförd av Novus Opinion på uppdrag av LO, som presenterades under gårdagen.

De flesta, ungefär två av tre, instämmer helt eller delvis i påståendet att arbetslivet skulle bli mer jämställt om män och kvinnor delade föräldraledigheten mer lika. I dag tar män i genomsnitt bara ut 23 procent av föräldraledigheten. Färre än var tionde familj delar föräldraledigheten helt lika.

Undersökningen visade också att arbetare och tjänstemän tyckte att ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen var lika viktigt. Däremot upplevde arbetare mer än tjänstemän att arbetsgivare är negativa till att män är föräldralediga eller arbetar deltid.

De flesta uppger alltså att de skulle vilja leva mer jämställt. Ändå ser uttaget ur föräldraförsäkringen ut som det gör. Varför då? frågade LO retoriskt på ett seminarium i onsdags.

Fackets svar gick ut på att familjer som ”vill” leva jämställt möter olika former av externa hinder: Negativa normer och attityder hos arbetsgivare, skillnader i anställningsvillkor och ekonomi mellan män och kvinnor – som gör det mer ”lönsamt” för kvinnan att vara hemma – och brister i barnomsorgen.

Särskilt när det gällde barnomsorgen lyfte LO på sitt seminarium fram en tydlig klassaspekt: Tjänstemän har betydligt oftare ”bekväma” arbetstider, medan det är vanligare bland arbetare att jobba natt, skift eller helg – då dagis sällan eller aldrig har öppet.

Idén att hushållsnära tjänster skulle vara en lösning på ”vardagspusslet” har dock inte något särskilt brett stöd i befolkningen, om man får tro LO:s undersökning. Bara fem procent av de svarande föredrar exempelvis att ett företag eller en barnflicka hämtar barnen på förskolan eller skolan. Det kan jämföras med att nära tre av fyra helst skulle vilja jobba mindre för att kunna hämta på skola eller dagis.