Vid lunchtid i dag bildades ett internationellt nätverk som ska motverka de multinationella företagens skatteflykt. “Den svenska regeringen är pinsamt ointresserad av frågan”, säger riksdagsledamoten Leif Jakobsson (S) till Dagens Arena.

När de stora amerikanska investmentbankerna kollapsade 2008 var det ett hårt slag mot hela världsekonomin. Med finanskrisen som följde växte en folklig ilska mot att multinationella företag skatteplanerar och för över vinster till skatteparadis. Under en OECD-konferens i Paris bildades därför i dag ett internationellt nätverk av politiker som vill införa tydligare regler för att bekämpa skatteflykten.

– Ett internationellt nätverk behövs för att snabbt få effektivare lagstiftning på plats. Vi ska hjälpas åt att jaga på våra regeringar att göra verklighet av de förslag som nu kommer fram, säger Leif Jakobsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Malmö på telefon från Paris,  som drivit frågan i den svenska riksdagen.

Består nätverket enbart av vänsterpolitiker?

– Nej, det finns en bred politiskt uppslutning i den här frågan. Framför allt i de krisdrabbade länderna är trycket på regeringarna stort från människor som har rest sig mot att stora företag inte betalar tillräckligt med skatt i länderna de verkar i. Men tyvärr är den svenska regeringen pinsamt ointresserad av detta. Den gör ingenting för att driva på i de här frågorna trots att de har alla möjligheter, säger Leif Jakobsson.

Vad vill ni åstadkomma med nätverket?

– Vi vill framför allt få fram ett jämförbart system där företagen redovisar hur mycket skatt de betalar i skatt i de länder de finns och att Skatteverken ska vara mer aktiva och dra in de skatteintäkter som länderna ska ha. Det behövs nya regler om internprissättning och automatiskt informationsutbyte mellan länderna om företagens tillgångar.