Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna vill kriminalisera köp av hyresrätter, samt höja straffet för de som säljer. Dagens straff är inte tillräckligt avskräckande, skriver de i Dagens Nyheter.

Det blir allt vanligare med försäljning av hyreskontrakt, konstaterar regeringens utredning »Åtgärder mot handel med hyreskontrakt« som presenteras i dag. Enligt utredningen kan den olagliga handeln allt oftare kopplas samman med organiserad brottslighet.

Sammantaget har den svarta handeln skapat en bostadsmarknad där svartmäklare kan tjäna stora pengar, på ofta unga människor, som försöker få in en fot på bostadsmarknaden.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sabo kräver nu skärpta straff för den som säljer hyreskontrakt. Straffet för grovt brott bör höjas till fängelse i högst fyra år och lägst sex månader, anser organisationerna.

De vill också kriminalisera köp av hyresrätt och föreslår att den som köper ett hyreskontrakt ska riskera böter eller fängelse i högst två år. I breda samhällsgrupper har det blivit accepterat att köpa hyresrätt, skriver organisationerna i debattartikeln.

Dessutom föreslås tydligare regler kring hur mycket hyra en hyresvärd få lägga till på ett andrahandskontrakt. Andrahandshyror ska inte få överstiga det belopp som förstahandshyresgästen betalar, exklusive tillägg för exempelvis möbler, anser de tre organisationerna.