Indien är det land i världen som importerar mest vapen enligt de senaste siffrorna från det internationella fredsforskningsinstitutet, Sipri. Förklaringar som pekas ut är den ständiga konflikten med Pakistan och en växande rivalitet med Kina.

Sipri konstaterar att länderna i Mellanöstern och Nordafrika de senaste åren har setts som potentiellt lönsamma marknader som en följd av ökande vinster från olje- och gasexport.

Sverige är världens tionde största vapenexportör. Sipri anser att svensk vapenexport i likhet med export från andra europeiska länder har tjänat på att ha nationellt regeringsstöd när företagen letat exportmöjligheter.