Försvarsminister Sten Tolgfors. Bild: Johan Ödmann / Regeringen.
Försvarsminister Sten Tolgfors. Bild: Johan Ödmann / Regeringen.

Försvarsminister Sten Tolgfors hävdar att regeringen inte kände till att myndigheten FOI i hemlighet hjälpt Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Men det finns skäl att misstro regeringens nekande.

Myndigheten Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI, har haft långtgående planer på att i största hemlighet hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik, avslöjade Ekot i tisdags. För att minska insynen bildade FOI ett bulvanföretag, SSTI, som fick ansvar för planering och bygget av vapenfabriken. SSTI startas av en av FOI:s högsta tjänstemän, Dick Sträng.

Projektet – av de insatta kallat ”projekt Simoom” – startade 2007 under den borgerliga alliansregeringen, men grunden lades tidigare. 2005 undertecknade den socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien – ett avtal som sedan förlängdes 2010 av den borgerliga regeringen.

Mycket av de senaste dagarnas rapportering har handlat om vem som visste vad, och vilka politiker som egentligen fattade besluten. Försvarsminister Sten Tolgfors och handelsminister Ewa Björling skrev i går på Svenska Dagbladets debattsida:

”I regeringens bemyndigande för FOI att förhandla och ingå avtal med Saudiarabien ryms inte svensk byggnation av anläggning för nyproduktion av vapen.”

”De uppgifter om hur företaget SSTI ska ha bildats väcker frågor. Det har föranlett att försvarsdepartementet har bett FOI redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI.”

De två ministrarna hävdar alltså att regeringen inte kände till FOI:s upplägg med bulvanföretaget SSTI.

Men Dick Sträng, den tjänsteman på FOI som på myndighetens uppdrag startade SSTI, betonar att försvarsdepartementets tjänstemän hela tiden varit informerade.
– Flera tjänstemän på departementet kände till detta, säger han till Dagens Nyheter.

Det finns också flera andra indikationer på att regeringen visste vad som pågick.

Sveriges Radio, som avslöjat vapenaffären, uppger att de har tillgång till flera handlingar som visar hur diskussionerna lät på försvarsdepartementet våren 2008. Vid den tidpunkten var saudierna missnöjda: de ville absolut att just myndigheten FOI skulle leda arbetet med vapenfabriken, medan regeringen inte ville att det skulle vara en svensk myndighet som direkt utrustade diktaturen.

Möte försvarsdepartementet våren 2008 (enligt SR):

”Industrin, bland annat Ericsson, börjar känna sig hotad. Det här kan bli väldigt allvarligt.”

Möte försvarsdepartementet 17 mars 2008 (enligt SR):

”Hur kan vi reparera situationen i Saudiarabien, hela verksamheten i regionen står på spel.”

Ännu fler dokument, som Sveriges Radio lagt upp på sin hemsida, visar att regeringen visste vad som pågick:

Våren 2009 ber FOI om försvarsdepartementets tillstånd att agera som ”konsult och stöd” åt SSTI för att genomföra projektet i Saudiarabien. I sin förfrågan till försvarsdepartementet står det klart att projektet, som från svensk sida ska ledas av bulvanföretaget SSTI, bland att ska innebära uppförandet av ”byggnader, anläggningar och utrustning för framställning och tillverkning av krut, sprängämnen, driv- och verkansdelar”.

I en senare skrivelse, med rubriken ”Anläggning för produktion av motorer till antitankvapen”, informeras dessutom regeringen om kopplingen mellan FOI och SSTI:

”MODA [det saudiarabiska försvarsdepartementet, red. anm.] kommer att via ett saudiskt bolag (NCMS) upphandla hela arbetet av det svenska företaget SSTI (Swedish Security Technology & Innovation). SSTI är ett fristående, privatägt svenskt företag, men det har genom flera personer en koppling till FOI.”