Bild: Flickr

Planerna av myndigheten FOI att i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik, avslöjades av Ekot under tisdagen. Regeringen har haft full kännedom om projektet. Dagens Arena uppdaterar fortlöpande reaktioner på avslöjandet.

Myndigheten Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI, har haft långtgående planer på att i största hemlighet hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik, avslöjade Ekot på tisdagen. Projektet startade 2007 och kallas internt på FOI och i regeringskansliet för Simoom. Här kan du läsa alla hemliga dokument Ekot tagit del av.

Enligt Ekots dokument skrevs ramavtalet med Saudiarabien av den socialdemokratiska regeringen 2005. Under den borgerliga alliansregeringen, år 2007, startade projektet kring byggandet av missilfabriken.

I interna regeringsdokument står det bland annat att “projektet tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet”. Regeringen har haft full kännedom om projektet.

FOI:s generaldirektör Jan Olov Lind har till Ekot förnekat projektets existens.
– Svaret är nej, säger han till Ekot.

Jan Erik Lövgren, vice generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP), och Dick Sträng, som fram till 2010 var ansvarig för projektet, bekräftar att uppgifter stämmer. På försvarsdepartementet har frågan skötts av statssekreterare Håkan Jevrell.
– Jag vill inte kommentera innehållet i det samarbete som finns, säger han.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M): “Ett avtal som vi fullföljer”
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) svarade på en pressträff i morse undvikande på frågor om vapenfabriken i Saudiarabien.
– Vi har ett avtal med Saudiarabien sedan 2005, vi har den ordningen i Sverige att vi också vid regeringsskiften fullföljer sådana avtal. Regeringen ansvarar för att lagar och regelverk finns på plats och följs och jag förutsätter att ansvariga myndigheter har följt lagarna, sa han enligt Dagens Nyheter.

I övrigt hänvisade statsministern till att det mesta är sekretessbelagt i sådana här affärer.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M): “Omfattas av utrikessekretess”
Också försvarsminister Sten Tolgfors (M) hänvisar i ett blogginlägg till att uppgifterna till stor del omfattas “av utrikessekretess och jag är därmed förhindrad att vare sig bekräfta eller dementera dem”.

Vice statsminister Jan Björklund (FP): “Inte acceptabelt, borde inte förlängts”
Folkpartiledaren och vice statsminister Jan Björklund säger dock till Rapport att ”Sveriges samarbetsavtal med Saudiarabien inte är acceptabelt”.
– Det borde inte ha förlängts, säger han.

Enligt Björklund visar samarbetet med Saudiarabien att de svenska reglerna för krigsmaterielexport måste skärpas. Till Aftonbladet säger Björklund att Folkpartiet velat bryta avtalet med Saudiarabien men inte fått med sig Moderaterna och Centerpartiet.
– Saudiarabien är en brutal diktatur. Vi argumenterade emot att avtalet skulle förlängas 2010, men vi förlorade den striden i regeringen. Det var för många andra, både Moderaterna och Centerpartiet, som ville fortsätta, säger Björklund.

Utrikesminister Carl Bildt (M): “Ingångna avtal ska fullföljas”
I en intervju i Ekot säger utrikesminister Carl Bildt att han känner till avtalet med Saudiarabien och tar ansvar för att regeringen fullföljt ett redan tecknat avtal. Han betonar också att det är en viktig princip att följa tecknade avtal. Däremot känner han inte till ”detaljer” om byggandet av en vapenfabrik.
– I det här fallet handlar det om ett samarbetsavtal från 2005. Det handlar om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.

Men tycker inte regeringen att det är problematiskt att en svensk myndighet hjälper Saudiarabien att bygga upp en vapenindustri?
– Nja, den svenska regeringen var visserligen en annan regering, en socialdemokratisk 2005, som ingick ett avtal med Saudiarabien om det här. Och en rätt viktig princip, också i utrikespolitiken att har man ingått ett avtal med ett viktigt land, så ska man fullfölja det avtalet.

– Och sedan är detaljerna i detta, när man då följer upp detta, så kontrolleras detta löpande av Inspektionen för strategiska produkter, som är en myndighet under regeringen.

Men att hjälpa till med bygget och planeringen av en vapenfabrik, ryms det inom det här avtalet, enligt dig?
– Det får du göra bedömningen, för du har ju dina olika uppgifter. Avtalet handlar om att man ska: “sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar”. Det är det avtalet handlar om. Och det är det som den dåvarande socialdemokratiska regeringen ingick med Saudiarabien och som vi, enligt den princip som jag tycker är riktig, har fullföljt. Det vill säga, har Sverige som nation ingått ett avtal, så ska Sverige stå fast vid det avtalet.

Läs hela intervjun med Carl Bildt här.

Göran Hägglund (KD): “Riv upp avtalet”
Göran Hägglund säger till Aftonbladet att han vill att Sverige river upp avtalet med Saudiarabien. Han hävdar att Kristdemokraterna i diskussioner med de andra regeringspartierna 2010 försökte skrota avtalet – utan att lyckas.
– Vi tycker inte att Sverige ska skriva avtal med Saudiarabien på det militära området, som är en av världens tuffaste diktaturer.

Enligt Hägglund var Kristdemokraterna kritiska när avtalet förlängdes 2010. Tillsammans med Folkpartiet riva upp avtalet, men Moderaterna och Centerpartiet motsatte sig och avtalet förlängdes därför automatiskt.
– Det fanns en diskussion i regeringskretsen där vi ville att Sverige skulle avbryta det här avtalet, som annars förlängdes med automatik, av samma skäl som vi tyckte att Sverige aldrig borde ha ingått avtalet. Men det fanns olika uppfattningar i regeringen och vi fick inte vår vilja igenom, säger Göran Hägglund.

Urban Ahlin (S): “Skärp kraven på vapenexport till diktaturer”
Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson, säger i en kommentar att de människor som i Nordafrika och Mellanöstern rest krav på demokrati ”måste ha omvärldens stöd”.
– Ett led i detta är att Sverige skärper sin lagstiftning för krigsmaterielexport till icke-demokratier. Det arbetet borde redan ha påbörjats, säger han.

– Det är snart ett helt år sedan vi socialdemokrater och riksdagen krävde en ny krigsmateriellagstiftning med skärpta krav på export gentemot icke-demokratiska stater. Regeringen har inte ens påbörjat en utredning. Det är senfärdigt. Jag förutsätter att regeringen nu klargör omständigheterna kring uppgifterna i Ekot, säger han vidare.

I en snabb intervju med Ekot kommenterar Urban Ahlin de borgerliga regeringsföreträdarnas hänvisningar till att den ursprungliga avtalet tecknades av en socialdemokratisk regering år 2005:
– Regeringen hade möjlighet att avbryta avtalet 2010 men valde ändå att fortsätta det. Och det här projektet eller vad vi nu ska kalla det, som Ekot har redovisat, sattes igång 2007 och det var under den borgerliga regeringens år. Carl Bildt och Tolgfors vill gärna försöka få över skulden på socialdemokrater. Men det är ren partipolitik. Alla förstår att det här är saker som skett under den borgerliga regeringens tid.

Gustav Fridolin (MP): “Svårslaget exempel på hyckleri”
Klockan fem över åtta skickade Miljöpartiet ut ett pressmeddelande där språkröret Gustav Fridolin uppger att han KU-anmäler Sten Tolgfors för planerna på missilfabriken. “KU måste granska om försvarsministerns agerande är förenligt med Sveriges demokratiska principer och Sveriges folkrättsliga åtaganden”, skriver Fridolin.

I en intervju med Ekot säger Gustav Fridolin bland annat att Sverige inte ska “beväpna förtryckarna”.
– Alla partierna i riksdagen har, i erfarenheten från den arabiska våren, sagt att svensk vapenhandel ska underställas krav på demokrati. Men det har varit ett lagkrav från riksdagen som regeringen har förhalat och nu får vi en förklaring till varför det är på det sättet.

Att Sverige exporterat krigsmateriell har varit känt sedan tidigare. Gustav Fridolin säger att han i grunden är emot den typ av handel men att även om man är för ett sånt samarbete så är det väldigt stor skillnad att bygga en vapenfabrik.
– Även om man ifrågasätter vapenhandel i stort så kan man ju konstatera att den här typen av invecklat vapensamarbete är betydligt allvarligare än hur regeringen och ansvariga myndigheter tidigare har förklarat svenskt vapensamarbete med Saudiarabien. Att hjälpa en stat att bygga upp en missilfabrik samtidigt som man säger sig stå upp för de värden som den arabiska våren bygger på. Det är ett svårslaget exempel på hyckleri, säger Gustav Fridolin.

Ulf Bjereld: “Sverige gullar med Saudiarabien”
Den socialdemokratiske professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld skriver på sin blogg att en oberoende granskningsgrupp bör tillsättas för att utreda vad som hänt:

“Miljöpartiet har anmält försvarsminister Sten Tolgfors till konstitutionsutskottet. Det är bra. Men eftersom Socialdemokraterna har sin del i ansvaret genom godkännandet av det övergripande avtalet om försvarssamarbete från 2005 förtjänar frågan att lyftas till en nivå bortom det partipolitiska.”

Anne Lagercrantz: “Att bryta sekretess”
Ekochefen Anne Lagercrantz bloggar om Ekoredaktionens tankar kring att offentliggöra stora mängder sekretessbelagd information.

“Historien visar hur sekretesslagstiftningen kan missbrukas. Makthavare hemligstämplar inte sällan för att dölja det som är pinsamt och skadligt för dem själva.”

“Bulvanbolaget och hemligstämplarna är just behändiga. Behändiga för regeringen, behändiga för statssekreterare Jevrell som inte vill kommentera, behändiga för Saab och Ericsson som vill göra affärer, behändiga för nuvarande generaldirektör Lind och FOI, behändiga för saudierna som vill bygga egna missiler, men knappast behändiga för svenska skattebetalare och väljare som tycker det är angeläget att veta vilka kontakter vi har med diktaturer.”