Regeringens förslag kommer att leda till sämre etablering och det är inte troligt att förslagen får andra länder att ta mer ansvar. Det säger asylrättsjuristen Ignacio Vita.

På tisdagen presenterade regeringen flera förslag i syfte att få människor att söka asyl i andra EU-länder än Sverige.

Asylrättsjuristen Ignacio Vita anser att förslagen är en historisk försvagning av asylsökandes rättigheter.

– Jag reagerade starkt på förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn samt att ta bort synnerligen ömmande omständigheter. Båda de förslagen tillsammans slår väldigt hårt mot barn, säger han.

Ignacio Vita säger att förslagen raserar viktig rättighetslagstiftning, vilket  kommer att leda till en sämre etablering i Sverige.

– Vi vet av forskning och erfarenhet att den första tryggheten som måste finnas för att en person effektivt ska kunna börja ett liv här, handlar om att veta att man kan få hit sin familj. Att inte ens få ha den rätten kommer försätta människor i en otrygg situation som kommer att hämma etableringen.

Enligt regeringen är syftet med förslagen är att färre människor att söka sig till Sverige. Men statsministern kunde inte svara på vilken effekt just dessa förslag väntas få.

– Jag saknar de empiriska undersökningarna som visar att just de här åtgärderna skulle minska antalet asylsökande drastiskt, säger Ignacio Vita.

Vid presskonferensen sa Stefan Löfven att förhoppningen är att andra EU-länder nu ska börja ta sitt ansvar.

– Man kan inte hantera människors rättigheter på det sättet. Man kan inte försvaga en människas grundläggande rättigheter för att någon annan ska ta ett ansvar, säger Ignacio Vita och fortsätter:

– Tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn utan möjlighet till familjeåterförening är som att fälla ett krokben för alla barn som ska påbörja sitt liv i Sverige.

Ignacio Vita är också tveksam till att förslagen skulle innebära att andra EU-länder tar ett större ansvar för flyktingmottagandet.

– Jag tror bara att detta är början på race to the bottom. Det finns inte något som helst empiriskt stöd för att fler länder ska ta sitt ansvar på grund av dessa åtgärder, inte heller att det kommer att leda till färre asylsökande.