Bild: Riksbanken/Wikipedia.
Bild: Riksbanken/Wikipedia.

Skolvinst Medan Internationella Engelska skolan gör *storvinster i Sverige går det sämre i Storbritannien. IES international English school, som driver landets första vinstdrivna friskola har gått med förlust de tre senaste åren enligt Schoolsweek.co.uk.

IES verksamhet i Storbritannien görs möjlig och finansieras av dess moderbolag IES Sverige AB. Trots miljonstöd från Sverige till International English Schools UK så går IES i Storbritannien med förlust skriver Schoolsweek.co.uk, en digital tidskrift som fördjupar sig i frågor kring den engelska skolan.  IES Breckland har funnits i sex år och endast två av dessa har de gått med vinst. 2014 och 2015 visade skolan positiva ekonomiska resultat efter att moderbolaget IES Sverige AB gått in med ett räddningspaket på ca 300 000  pund, det vill säga cirka 3,6 miljoner kronor.

Företrädare för IES menar att förlusterna är ett resultat av deras satsningar på utbildningen. Skolan menar att arbetet med att förbättra kvaliteten på undervisningen och pengarna som krävs för att finansiera detta har gjort att vinsterna uteblivit.

IES menar att de trots förlusterna fått valuta för pengarna och Storbritanniens skolinspektion Ofsted rankar nu för första gången mellan och högstadieskolan i Breckland som ”good” istället för ”in need of improvement”.

Den icke-vinstdrivande organisationen Sabres Educational Trust sponsrade under 2017 IES International English Schools UK med ett miljonbelopp. 2009 startade Sabres Educational trust en kampanj för att få en skola i Brandon igen efter att Breckland Middle school lagts ner.

**Sabres Educational trust äger skolan men det är Internationella Engelska skolan som har ansvaret för att tillhandahålla utbildningen på IES Breckland.

Läsåret som avslutades i augusti 2017 betalade Sabres Educational Trust 105 000 pund till IES Breckland för så kallade »management fees«, det vill säga dubbelt så mycket som året innan då de betalade endast ca 50 000 pund till IES. Men 98 000 pund har återfinansierats i Sabres Educational Trust för att gå till något som kan översättas med »Aktiviteter avsedda för att stärka skolans förvaltning och öka kvaliteten på undervisningen och lärandet«.

**Jonathan Howell som är pressansvarig på Internationella Engelska skolan säger att IES valde att gå in som utbildningsansvariga för skolan i Breckland för att lära sig hur det brittiska utbildningssystemet fungerar. Han menar också att anledningen till att det går bra för IES i Sverige ekonomiskt är eftersom skolsystemet är uppbyggt på ett annat sätt här.

Tidigare har Dagens Arena uppmärksammat löneskillnaden i Sverige mellan lärare inom IES och på kommunala skolor.

*Fotnot: IES ABs senaste bokslut visar att bolaget gått med 27,5 miljoner i vinst.

**Uppdaterad den 6 november klockan 13:21

Karl Meyer är praktikant på Dagens Arena

Artikeln har uppdaterats kl 12.15 tisdag.