Bild: Riksbanken/Wikipedia.
Bild: Riksbanken/Wikipedia.

Flera lärare på Internationella Engelska skolan hävdar att skolan har satt i system att ge utländska lärare betydligt lägre löner. Lärarfacken bekräftar bilden.

Cody Dooley har en lärarexamen från USA och hade undervisat i matematik och naturämnen innan han flyttade till Sverige för att arbeta på Internationella Engelska skolan (IES) i Skärholmen.

– Jag är en kvalificerad lärare och har arbetat som lärare sedan jag tog examen. Jag fick runt 25 000 kronor i månaden, säger Cody Dooley till SvD.

Han förstod senare via facket att hans lön borde varit betydligt högre, men han hade ändå svårt att få en lönehöjning. I dag arbetar Cody Dooley på en annan skola och tycker att arbetsförhållandena där är mycket bättre än på IES.

Många andra utländska lärare har också betydligt lägre lön än svenska lärare på IES, enligt Cody Dooley, och han menar att skolan har satt skillnaden i lönesättning i system.

– IES vet att utländska lärare är fast där. De vet att de har anställda som har flyttat till ett annat land och är i en position där de inte kan göra sig själva och sina familjer besvikna, säger Cody Dooley.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bekräftar bilden av att utländska lärare ofta får lägre löner i IES skolor än de svenska lärarna. Dagens Arena har tidigare berättat om en löneenkät från Lärarnas riksförbund, som visade att lärare inom IES i Stockholm tjänar 3 600 kronor mindre än kommunalt anställda lärare i kommunen. Inom friskolekoncernen Academedia var lönerna 3 200 kronor lägre i Stockholm än inom kommunen

Engelska skolan säger till SvD att de inte känner igen bilden med en systematisk löneskillnad, och uppger att lönerna också beror på tillgång och efterfrågan på lärare inom olika ämnen.