Bostad Årets hyresförhandlingar har startat och det ser ut att bli tufft. Fastighetsägarna i Stockholm och Göteborg inleder med att yrka på rekordhöga 12 procent i hyreshöjningar. 

– En sådan här höjning kan slå sönder ekonomin för hushållen, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Hyresförhandlingarna förra året var tuffa. Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta yrkade på flera håll på höjningar så höga som 10 procent. Flera förhandlingar strandade och blev ärenden på hyresnämnden. Den genomsnittliga höjningen i landet blev till slut drygt 4 procent – den högsta på 30 år. 

Men i år ser förhandlingarna ut att bli ännu hårdare. I morse kom de första yrkanden från Fastighetsägarna i Stockholm och Göteborg på 12 procent. För en normalstor trea med en hyra på 7 000 kronor innebär det en höjning på 840 kronor i månaden. 

Fastighetsägarna hänvisar till stora kostnadsökningar och menar att de enligt trepartsmodellen – den som parterna kommit överens om ska ligga som grund för förhandlingarna – ökat med 14,1 procent de senaste tre åren.

– Kostnadsökningarna har slagit hårt mot branschen. Det handlar om uppvärmning, räntor och allmänna kostnader för fastighetsförvaltning som är mycket högre i år, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

Han menar att förra årets höjningar inte kompenserade branschen för kostnadsökningarna. I Göteborg höjdes hyran med mellan 2,5 och 4 procent, långt under den allmänna inflationen och kostnadsutvecklingen för hyresvärdarna, menar Rikard Ljunggren och framhäver att förutsättningarna därför ser sämre ut i år.

– Hyran är den enda intäkt hyresvärdarna har. 90 procent av värdarna är småföretag och kassaflödet måste räcka till att betala leverantörer och banker, säger han.

”Inte aktuellt”

Hyresgästföreningen reagerar starkt på Fastighetsägarnas höga yrkande.

– Det är olyckligt att sätta igång förhandlingarna på det här sättet. Det är ett år där hyresgästerna drabbats av de högsta höjningarna på 30 år, och det råder ganska stor oro. Att gå ut med jättehöga krav är ett gammaldags sätt att positionera sig inför förhandlingarna, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. 

Förra året var yrkandena omkring 10 procent men snitthöjningen på drygt 4. Kommer man att kunna mötas ungefär halvvägs i år också?

– Nej, det är inte aktuellt. Vi ska komma ihåg att det har varit lönsamt för fastighetsägare under lång tid, med låga räntor och stabila hyreshöjningar de senaste 10-15 åren. Argumenten för höjningarna har varit att man ska kunna bygga under tuffa tider. Nu är det tuffa tider och då vill man lägga över ansvaret för kostnadsökningarna på redan hårt pressade hyresgäster.

Nu hänvisar Fastighetsägarna till den trepartsmodell ni har varit med att forma. Men ni anser att deras beräkningar inte stämmer överens med den?

– Modellen är en bra vägledning för förhandlingarna och den ska kunna hantera svåra situationer, som det ekonomiska läge vi nu är i. Men Fastighetsägarna fokuserar bara på deras förutsättningar och inte på att ansvaret ska delas mellan dem och hyresgäster. Man ska hitta en avvägning enligt modellen. Nu tittar man inte alls på hyresgästernas situation. En sådan här höjning kan slå sönder ekonomin för hushållen, säger Carl-Johan Bergström.

”Det behövs riktade stöd”

Men Rikard Ljunggren menar att de har tagit hänsyn till hyresgästernas situation när de yrkar på 12 procent i stället för 14,1. Samtidigt, påpekar han, kan inte enskilda fastighetsägare ta ansvaret över hushållens ekonomi.

– Man ska ha stor respekt för att hushållen är pressade, att reallönerna inte hänger med och att de också har stora kostnader. Många har en inte krona över till hyreshöjningen. Men det kan inte landa på den enskilda hyresvärden, det ska vara allmänhetens ansvar. Det behövs riktade stöd som bostadsbidrag så att hyresgästerna kan fortsätta bo. Om det går ut över hyresvärden kommer det att drabba hyresgästerna på så sätt att hyresrätten blir en sämre produkt, säger han.

Att det kommer bli tuffa förhandlingar i år tror både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Men Carl-Johan Bergström tror att det kommer att bli smidigare än förra årets förhandlingar. Då var trepartsmodellen ny och det var konflikt om tolkningar. 

– Nu är parterna mer överens om vad modellen innebär, så vi är bättre förberedda, säger han.