Per Granath, VD för Humana-koncernen, bemöter nu uppgifterna i Dagens Arenas granskning av riskkapitalbolagen och vinsterna inom handikappomsorgen.

Humana växer så det knakar och gjorde en rörelsevinst på 180 miljoner 2011. Vinstmarginalen låg en bit över 7 procent. Dagens Arena har ställt några frågor till Humanas VD Per Granath, som valt att svara via e-post.

Är denna rörelsevinst rimlig?
– Ja, vi tycker att det resultat vi gjorde 2011 är rimligt. Vi är stolta över de resultat vi genererar, såväl de verksamhetsmässiga som de ekonomiska resultaten.

Hur lyckas ni skapa vinst?
– När våra kunder är nöjda och våra medarbetare trivs och är motiverade känner vi att vi har rätt förutsättningar för den vinst vi gör. Vår verksamhet utgår från kunden och förutsättningen för att vi ska kunna utveckla koncernen långsiktigt är att våra kunder uppskattar det vi gör för dem och stannar kvar hos oss.

Vad gör ni med vinsten?
– Hela vinsten från bolaget återinvesteras i syfte att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt för Humana-koncernen. Till skillnad från till exempel Praktikertjänst, som är det största privata vård & omsorgsföretaget, tar Humanas ägare inte ut någon utdelning.

Jag ser dock i er årsredovisning att det mesta har använts till ränteinbetalningar och nyförvärv, något vanligt folk knappast skulle se som återinvesteringar.
– Överskottet från verksamheten investeras dels i att utveckla verksamheten i form av system för kvalitetssäkring och operativ styrning, dels också i förvärv av nya företag. Genom att bygga upp koncernen så att den blir större och starkare förstärks förutsättningarna att kunna erbjuda våra kunder en omsorg av högsta kvalitet.

Hur ser det ut med tillväxten och lönsamheten framöver?
– Assistansmarknaden har stagnerat det senaste året. Men dagens höga frekvens av indragna beslut är det till och med sannolikt att assistansmarknaden minskar i storlek framöver. Ändrade kollektivavtalsvillkor liksom reviderade lagar och regler innebär också kraftigt höjda kostnader från och med 2012. Humana-koncernens tillväxt under de närmaste åren kommer i första hand att skapas i våra övriga affärsområden.

Läs samtliga delar i Kent Wernes granskning av vinsterna inom handikappomsorgen:
Därför ska riskkapitalbolagen i handikappomsorgen granskas
Riskkapitalbolagen tar över handikappomsorgen
Assistansbranschens guldgossar
Humanas vd försvara vinsterna
Så gör riskkapitalbolagen vinst på funktionsnedsatta
“Vinstintresset driver upp kostnaderna”