Bild: stock.xchng

Trots att elevunderlaget till gymnasieskolan minskar har ett flertal nya friskolor startats de senaste åren. Nu tvingas ett skolor stänga på grund av för få sökande.

Trots att antalet gymnasieungdomar stadigt sjunker har flera av de stora riskkapitalbolagen fortsatt att starta friskolor, rapporterar SVT på tisdagen. Bara de senaste tre åren har 76 nya gymnasieskolor startats. Detta samtidigt som antalet gymnasieelever minskat från nästan 400 000 till 350 000 sedan 2008. Minskningen av elevantalet kommer att fortsätta ända till 2016 och då kommer elevantalet att vara 80 000 färre än 2008.

Nu har flera företag tvingats stänga skolor på grund av för få sökande till nästa läsår. Bland annat har John Bauer-koncernen och Academedia lagt ner skolor. Och efter jullovet möttes eleverna vid Karlstads Idrottsgymnasium utan förvarning av att deras skola gått i konkurs.