Hot och våld mot Försäkringskassans handläggare har blivit vanligare sedan de nya reglerna infördes i sjukförsäkringen. Den slutsatsen drar Britta Lejon, ordförande för ST.

Mellan 2009 och 2010 ökade antalet anmälda incidenter om hot och våld mot handläggare på Försäkringskassan med över 300 stycken, enligt Försäkringskassans egen statistik. Mellan 211 0ch 2012 minskar antalet incidenter, men ligger ändå högre än siffran för 2009.

Förra året anmäldes ändå ungefär 200 fler incidenter än 2009. Över anmälda incidenter 2012 visar statistiken att över hälften handlar om hot om självmord.

I en undersökning av Försäkringskassan, om hot, våld och trakasserier från samma år uppger också handläggarna själva, att hälften av tillbuden som inbegriper hot och våld kommer från ”Person i desperat situation”.
– Att människor är mer desperata, till följd av hårdare regler påverkar självklart personalen på Försäkringskassan, så är det alltid när vi utsätter våra välfärdssystem för nedskärningar. Människor som jobbar där får ett mycket tuffare jobb, säger Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST.

Enligt Försäkringskassans statistik ökade också antalet suicidhot med över 2 000 procent under perioden 2008–2012, då sjukförsäkringen förändrades. Något som tidningen ETC tidigare rapporterat om. Kjell Rautio, LO-utredare, anser att mörkertalet antagligen är stort.
– Det är inte alla som ringer och talar om sina planer för handläggarna, säger han.

Försäkringskassan följer upp hur många hotfulla och våldsamma incidenter som inträffar. Det kan vara allt ifrån att handläggare blir hotade via telefon, e-post eller när de är på kundbesök. Det handlar också om direkta handgripligheter och trakasserier.
– Det här jobbar Försäkringskassan med och är medvetna om att det är väldigt alarmerande siffror, säger Britta Lejon.

Antal självmordshot:
2007: 21
2008: 19
2009: 298
2010: 601
2011: 599
2012: 505

Källa: Försäkringskassan