Arbetslöshetsförsäkringen är körd i botten – höj taken i a-kassan redan vid årsskiftet. Det skriver LO-företrädare i en artikel på DN Debatt på torsdagen. 
– Regeringen prioriterar lägre skatt för de som arbetar, säger Elisabeth Svantesson (M), ordförande i  arbetsmarknadsutskottet, till Dagens Arena.

I dag har bara tio procent av de som arbetar heltid rätt till 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Majoriteten av arbetstagarna är underförsäkrade. Orsaken till det är att taket till arbetslöshetsförsäkringens inte har höjts från 18 700 kronor i månaden sedan den första juli 2002 – och därmed inte följt löneutvecklingen.

DN Debatt föreslår därför LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och chefsekonomen Ola Pettersson samt utredaren Ulrika Vedin att a-kassan höjs i tre steg med början redan vid årsskiftet.

”Målet är att de allra flesta löntagare ska få 90 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet”, skriver de.

– Regeringen tycker det är bra att många är engagerade i frågan, däribland LO och TCO som har kommit med olika förslag på hur a-kassan kan förändras, säger moderaten Elisabeth Svantesson.
– Men vi tror inte på en höjning av taket eftersom det riskerar att hota jobben, och det är inte vad Sverige behöver i nuläget.

I ett första steg förslår LO att löner upp till 25 000 kronor ska försäkras. Året därpå bör taket sättas vid 29 500, för att 2016 läggas vid 34 000 kronor. Då kommer 70 procent av löntagarna att ha en inkomstförsäkring som täcker 80 procent av den tidigare lönen.

LO hänvisar till forskning som visar att hög ersättning i kombination med ökade krav på arbetslösa ger likvärdiga effekter på arbetslöshetstider som en låg ersättning. Men Elisabeth Svantesson håller inte med om den analysen.
– Jag vet inte vilken forskning som LO har tagit del av. Om man tittar på den samlade forskningen vet man att en höjning av taket påverkar sysselsättningen negativt, säger hon

I dag försäkras bara löner upp till 18 700 kronor, vilket innebär att endast en av tio  får ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Hur försvarar du det?
– Regeringen gör den bedömning att det är viktigare att de som jobbar får lägre skatt än att de som inte jobbar får en högre ersättning. Sedan är det möjligt att vi får reglera taket, men vi avvaktar resultatet av den utredning av a-kassan som ska presenteras senare i höst. Jag tror inte att taket kommer att ligga på samma nivå om ytterligare 11 år, men jag är inte säker på om det kommer att höjas under nästa mandatperiod.

Efter mycket kritik slopar nu regeringen den del av medlemsavgiften till a-kassorna som varierar med arbetslöshetens nivå. De nya a-kasseavgifterna träder i kraft i januari 2014. Men det räcker inte för att stärka försäkringen och få fler att ansluta sig till den, menar den fackliga landsorganisationen. Ersättningen är fortfarande för låg och täcker för få. Debattartikelförfattarna anser att trösklarna till försäkringen även bör sänkas från dagens 80 timmars arbete per månad till 40 timmar.
– Jag tycker också att fler ska gå med i a-kassan, det är viktigt. Men även här vill vi avvakta utredningen innan vi ser över en ändring av reglerna för att få gå med i a-kassan, säger Elisabeth Svantesson.