Det var något som gick sönder i mitt solidariska hjärta när Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. För första gången sedan jag kom till Sverige från Chile som 10-åring började jag tänka på mitt ursprung och min nationalitet som något negativt. Vad är jag värd i deras ögon?

”Förbundet är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet.”

Texten är ett utdrag ifrån vårt förbund, IF Metalls stadgar.

”Det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet […] partiet tar avstånd från mångkulturalism. Med mångkultur avser Sverigedemokraterna ett samhällssystem där främmande kulturer jämställs med, eller värderas högre än, ursprungskulturen och där staten på olika sätt uppmuntrar invandrare att behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter.”

Den här texten är ett utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram. Jämför man båda åt så går SD:s politik stick i stäv med våra fackliga värderingar. Klarare än så här blir det inte.

Det behövs en tydlig markering från arbetarrörelsen om att politik som inte värderar människor lika inte är något vi kan stå för, icke kan försvaras och ej heller accepteras!

Det jag skrämdes av mest efter valet 2010 var det faktum att 6 procent av alla medlemmar inom LO la sin röst på Sverigedemokraterna. Av IF Metalls medlemmar var siffran till och med högre, 6,4 procent och av dessa var 5,9 procent förtroendevalda. Det var inte bara något inom mitt solidariska hjärta som brast den kvällen, även solidariteten inom vår arbetarrörelse och inom vårt förbund hade brustit. IF Metall som förbund – och arbetarna som folkrörelse – måste stå upp och visa vår framtid, barnen och de unga i skolorna och de som precis börjat sitt vuxna liv att hopp är större än hat och att rasism inte är något alternativ eller en lösning.

I land efter land i EU har de högerextrema partiernas främsta mål varit att splittra arbetarrörelsen i två läger, de invandrarfientliga och de som anser att alla är lika mycket värda. I land efter land i Europa så stjäl dessa främlingsfientliga partier sina röster från vår rörelse, arbetarrörelsen. Detta är den främsta anledningen till att de skördat sådana framgångar.

Vi kan inte stå och se på när Sverigedemokraterna försöker göra likadant med vår arbetarrörelse i Sverige. Det är snart första maj-firande och då har vi ett ypperligt tillfälle att visa att vi är starka, mer demokratiska, mer solidariska och mer värnande om allas lika värde än den arbetarrörelse som gett efter för högerextremismen runtom i Europa. Utnyttja första maj för att ge uttryck för våra mänskliga värderingar!

Men framförallt måste den svenska arbetarrörelsen visa att vi kan hålla emot främlingsfientligheten och inge hopp till den söndrade rörelsen i Europa. Vi måste visa att det finns ett ljus bortom främlingsfientlighetens, rasismens mörker. Det är dags att vi gemensamt reser oss upp och tydligt bevisar att våra idéer om jämlikhet, solidaritet och frihet står starkare än högerpopulismens odemokratiska ras- och kulturideologier!

Leo Gonzalez, vice ordförande i skol- och ungdomskommittén – IF Metall Göteborg