Utredaren Lars-Erik Lövdén

F-skatteutredning Nu läggs förslag på hur kraven kan öka och efterhandskontrollen förbättras av de som använder sig av F-skattsedel. Målet är att stävja fusk och »falskt företagande«.

I bland annat byggbranschen har problem med så kallade »falska företagare« påtalats . Det handlar om att använda sig av personal med F-skattsedel, även om personalen ofta arbetar med villkor som gör att de borde vara anställda.

Möjligheten att missbruka F-skattesystemet på det här sättet, och att kunna undvika att betala skatt eller avgifter genom att anlita egenföretagare var bakgrunden till att regeringen tillsatte en utredning för att se över hur systemet kunde skärpas upp.

I veckan överlämnade utredaren Lars-Erik Lövdén sina förslag till regeringen.

Utredaren konstaterar att F-skattesystemet i huvudsak är välfungerande, men att det också används av personer som vill undgå att betala skatt och avgifter, och att följa arbetsrättsliga regler, bland annat genom att använda svart arbetskraft.

Förslagen riktar in sig på hur de som beviljas F-skattsedel kan följas upp genom att ibland använda sig av tidsbegränsade F-skattsedlar och genom större möjlighet att återkalla ett godkännande som egenföretagare. Det här ska genom att Skatteverket får utökade möjligheter att kontrollera F-skattare.

Det föreslås också att kraven ska höjas för att bli godkänd för F-skattsedel från början.

– Det är angeläget att motverka osund konkurrens som kan uppstå genom att vissa oseriösa aktörer kringgårsina skyldigheter för skatter och avgifter eller agerar så att skyddet för arbetstagare urholkas. Om Skatteverket ges bättre förutsättningar att kontrollera att endast de som faktiskt uppfyller villkoren godkänns för F-skatt kan F-skattesystemet fylla en förebyggande funktion som grindvakt, säger Lars-Erik Lövdén i ett pressmeddelande.