Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO. Bild t v: Michael Coghlan/Flickr.

arbetsmarknad En ny rapport från TCO visar att 9 000 f-skattande personer i själva verket kan vara arbetstagare, då de arbetar på nästan samma villkor som anställda. Deras situation innebär att arbetsgivaren kan bryta mot arbetsrättslagar och kollektivavtal.

Rapporten »Atypiska företagare – om relationen mellan företagare och deras arbetsgivare« bygger på en enkätundersökning som SCB har gjort för TCO:s räkning. Där har både tillsvidareanställda och så kallade »atypiskt« anställda fått frågor om relationen mellan uppdragsgivare och företagare.

Att ha en F-skattsedel och få betalt som egenföretagare betyder inte i egentlig mening att någon är egenföretagare, utan det är villkoren för arbetet och arbetssituationen som avgör om någon i lagens mening är att betrakta som arbetstagare.

Tre kriterier används inom arbetsrättslig lagstiftning för att avgöra om någon ska ses som arbetstagare:

  • Personlig arbetsskyldighet. Om en person förväntas utföra ett arbete själv har det ofta setts som ett tecken på att det handlar om en arbetstagare och inte en egenföretagare.
  • Antal uppdragsgivare. Att arbeta för en och samma arbetsgivare under en längre tid, och vara förhindrad att ta uppdrag av andra gör det mer sannolikt att någon är att betrakta som arbetstagare.
  • Hur införlivad någon är i arbetsgivarens organisation. Definitionen av gränser beror på bransch, men att arbetsgivaren bestämmer hur arbetet ska utföras, till exempel genom att det sker i arbetsgivarens lokaler, eller att uppdraget kräver samarbete med arbetsgivarens anställda personal är tecken på att någon är arbetstagare.

I TCO:s undersökning svarar 70 procent av egenföretagarna att de förväntas utföra allt arbete själva, och 13 procent uppger att de bara har haft en uppdragsgivare under det senaste halvåret.

TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom, som är en av författarna till rapporten, har några råd till den som är egenföretagare på villkor som liknar en anställds.

– Första rådet är att vara med i en facklig organisation, det ger både tillgång till rådgivning och förmånliga försäkringar. Andra rådet är just att se till att man betalar in till pension och försäkringar, eftersom man inte har det genom kollektivavtal, säger Samuel Engblom.

Trots att det kan kännas tryggt att arbeta för en och samma uppdragsgivare är det också en risk, enligt TCO.

– Försök se till att ha flera uppdragsgivare, så att du sprider din risk. Det gör en mindre ekonomiskt beroende av en arbetsgivare, säger Samuel Engblom.

Men om du arbetar länge för en och samma uppdragsgivare, under villkor som liknar en anställds, kan du också ha möjlighet att driva och få rätt i att du är att betrakta som arbetstagare.

– Bara för att man har en F-skattsedel behöver det inte betyda att man enligt lagen är egenföretagare, man kan ändå bli omklassad.

2012 vann journalisten Linn Ohlsson ett mål i Arbetsdomstolen, där hon tillsammans med Journalistförbundet drivit att hon skulle ha rätt till en fast anställning på Sveriges Radio. Det här var efter att hon arbetat under en längre tid som egenföretagare för SR, men under villkor som liknade en anställds.

Har man rätt att hävda att man ska få en tjänst om man är egenföretagare på villkor som kan klassas som en anställds?

– Nej, det finns ingen rätt att få företrädes rätt till en anställning. En sak är om man är visstidsanställd länge, men som företagare har man aldrig företrädesrätt, säger Samuel Engblom angående fallet med Linn Ohlsson.

Han säger också att i hennes fall spelade det in att hon först varit anställd på Sveriges Radio, och därefter fortsatt med liknande arbetsuppgifter men på F-skatt.

– Det är därför det är ganska få sådana här mål, för du vinner inte så mycket på att få rätt till en visstidsanställning om du är egenföretagare.

Finns det en motsättning mellan att som fackförbund jobba för bättre villkor för egenföretagare och att kämpa för fler trygga anställningar?

– Tvärtom. Vill man till exempel kunna driva sådana här mål där folk omklassas som arbetstagare måste man först ha dem som medlemmar. Och det finns många som är kombinatörer, det vill säga både f-skattare och anställda, säger Samuel Engblom.

När det gäller insatser från regeringen önskar TCO att trygghetssystemen, som arbetslöshet- och sjukförsäkring, ska fungera bättre för egenföretagare.

Samuel Engblom vill också se över själva F-skattesedeln så att den inte ses som ett bevis för att någon är företagare som den gör i dag.

– Kan man hitta ett system där det inte blir svårare att bli företagare än i dag, men där själva F-skattesedeln inte har den tyngd det har idag vore det önskvärt, säger han.