Anders Ferbe, Susanna Gideonsson, Tobias Baudin. BILDER: press.

SOCIALDEMOKRATERNA Ta krafttag mot otrygga anställningar och investera för att nå lägst arbetslöshet i EU. Så lyder LO-fackens krav inför årets S-kongress.

LO-representationen på årets S-kongress, som äger rum den 8-12 april i Göteborg, är stor. I det verkställande utskottet sitter redan LOs-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, och där väntas nu Handels ordförande Susanna Gideonsson bli invald. Till partistyrelsen är Byggnads ordförande Johan Lindholm och IF Metalls vice ordförande Marie Nilsson nominerad. Totalt kommer 23 ombud från Metall att närvara på kongressen.

LO-förbunden kräver stora satsningar från Socialdemokraterna. Visstidsanställningar, arbetslöshet och infrastruktursatsningar är några av de frågor som LO-medlemmarna ser som de viktigaste inför årets kongress.

Gemensamt från fackförbunden är att man vill se att Socialdemokraterna tar ett större ansvar för att motverka otrygga anställningar.

– Hyvlingen och visstiden kommer att bli oerhört viktiga för våra medlemmar. Överhuvudtaget möjligheten att få jobba under drägliga arbetsförhållanden är av högsta prioritet. Vinsterna i välfärden är också en utveckling som gått åt fel riktning, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Fackförbundet Kommunal tycker de åtgärder som regeringen gjort hittills för att motverka otrygga anställningsformer varit otillräckliga. Kommunal vill nu se att Allmän visstid, AVA, stryks ur LAS (lagen om anställningsskydd). Redan i fjol var visstidsanställningar en av Kommunals prioriterade frågor. Kommunals ordförande Tobias Baudin tycker att Socialdemokraterna varit otydliga i frågan.

– Vi har förståelse för att partiet inte fått igenom förslaget hittills, det finns inte majoritet för det i riksdagen. Men detta måste bli en större fråga i valrörelsen, säger Tobias Baudin.

Kommunal vill också införa en särskild yrkeslegitimation för undersköterskor. Undersköterska är ett bristyrke och Kommunal hoppas att en nationellt reglerad utbildning kan göra yrket mera attraktivt. Partistyrelsen har dock avslagit förslaget. Samtidigt har en utredning till äldreminister Åsa Regnér föreslagit att utreda ifall undersköterskor ska få legitimation för att förbättra äldreomsorgen.

– VI Jobbar stenhårt för att partiet ska förstå hur pass viktigt det här är, inte bara för dem som jobbar inom yrket, utan för hela sjukvården och äldreomsorgens framtid.

(De fem) 6F förbunden (SEKO, Byggnads, Fastighets, Målarna, Elektrikerna) har inför årets kongress tagit fram en gemensam strategi och tillsammans ha 18 ombud på plats. Förbundens viktigaste fråga kommer att bli lånefinansiering, för att investera i infrastruktur och bostäder.

– Vi har ett enormt investeringsbehov i Sverige. Vi ser att folk saknar bostad, att tågen står stilla och att vi behöver öka kollektivtrafiken, säger Kristoffer Arvidsson, utredare på Seko.

6F-förbunden menar att lånefinansiering är en nödvändighet om Socialdemokraternas ska nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

– De pengar som behövs går inte att få loss från löpande budget. Ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet krävs 250 000 jobb, vilket inte är möjlig i dagens takt. Det är också en investering i Sverige och ett sätt att öka tillväxt på sikt, säger Kristoffer Arvidsson.

För IF metall kommer nyckelfrågorna handla om hur man tacklar arbetslösheten. Metalls ordförande Anders Ferbe betonar vikten av en expansiv industripolitik.

– Det handlar om allt från energi till miljötillstånd och att skapa de rätta förutsättningarna så att industrin kan växa ytterligare. Sen måste regeringen och partiet få till stånd en reell kompetensutveckling så att människor som slutar på en arbetsplats snabbt kommer tillbaka ut i arbetslivet. Det är även viktigt att nyanlända får relevant yrkesutbildning så att det kan ta de jobb som finns.