Johan Ingelskog, Veli-Pekka Säikkälä, Martin Wästfelt och Mattias Dahl.

arbetsrätt De två största LO-förbunden väljer nu att ansluta sig till PTK och Svenskt Näringslivs las-avtal. Det innebär att avtalet nu omfattar runt 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän och arbetare.

Efter vissa förändringar i avtalet, har IF Metall och Kommunal nu beslutat att ansluta sig till uppgörelsen om las och omställning mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet omfattar privatanställda tjänstemän och arbetare, totalt cirka 1,4 miljoner anställda, efter att de två LO-förbunden har anslutit sig.

– Vi har hittat en lösning där IF Metall och Kommunal i dag har anslutit sig, sa Martin Wästfelt från PTK under dagens pressträff.

IF Metall och Kommunal är LO:s största fackförbund, med drygt 300 000 respektive över en halv miljon medlemmar. Det här ska jämföras med LO:s totala medlemsantal på drygt 1,4 miljoner förra året.

Det nya avtalet innebär inte bara att de två LO-förbunden ansluter sig till uppgörelsen, utan också vissa materiella förändringar i avtalet. Allmän visstidsanställning tidsbegränsas till 12 månader (från 18 månader i det första avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv) och även visstidsanställda får rätt till kompetensutveckling. Bemanningsanställda ska få rätt till anställning hos en uppdragstagare som de arbetat hos i minst 24 månader.

Dessutom förbättras villkoren vid hyvling, det vill säga när en arbetsgivare vill begränsa tjänstgöringsgraden för anställda till deltid – något som Kommunal lyfter som en väldigt viktig fråga för förbundet.

– Nu har vi fått igenom att det här ska ske ordnat, enligt turordningsregler, och med en omställningstid på upp till tre månader. Nu går vi tillbaka till den praxis som gällde före Coop-domen*, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Hur stor roll spelar det att ni nu får inflytande i den fortsatta lagstiftningsprocessen, för ert beslut att tacka ja till avtalet?

– För Kommunal är det viktigt att alltid försöka sitta vid förhandlingsbordet och påverka när vi kan, men det var inte avgörande.

För Kommunals del är det också en framgång att personliga assistenter nu kommer omfattas av en omställningsförsäkring. Vad gäller rätt till betald utbildning under ett år, omfattas de som jobbat i minst åtta år. Anställda ska få tillgodoräkna sig arbetstid hos offentlig arbetsgivare om de byter till en privat, eller tvärtom.

Hur ska visstidsanställda kunna hävda rätt rätt till kompetensutveckling?

– Vi har stora utbildningsbehov i våra yrken och vi har förbättrat möjligheten till utbildning. Vi har också förbättrat för de med visstidsanställning genom att man snabbare får fast anställning, men ytterst är det givetvis tufft att vara visstidsanställd. Men det paket vi nu lägger fram gör att vi får en tryggare arbetsmarknad, säger Johan Ingelskog.

På samma fråga om hur anställda på allmän visstid ska försäkra sig om kompetensutveckling utan att riskera att bli av med sitt jobb, lyfte Veli-Pekka Säikkälä framför allt fram den förbättrade möjligheten till tillsvidareanställning.

– Det som är grundläggande är att visstidsanställda kommer få sina tjänster konverterade till fasta anställningar snabbare, sa Veli-Pekka Säikkälä.

I mitten av oktober sa LO enhälligt nej till ett andra förslag till uppgörelse med PTK och Svenskt Näringsliv om arbetsrätt och omställning. Men PTK ställde sig bakom uppgörelsen denna andra omgång.

Sedan de två parterna kom överens har det diskuterats hur politiken ska gå vidare, och om och på vilket sätt LO kan få inflytande över hur lagstiftningen utformas. Samtidigt har IF Metall redan från att LO sa slutgiltigt nej signalerat att de är öppna för att ansluta själva till PTK och Svenskt Näringslivs uppgörelse. Det har också talats om att andra förbund skulle vara intresserade.

LO har hela tiden sagt sig vilja påverka lagstiftningsprocessen. Beskedet från PTK och Svenskt Näringsliv i dag är att LO kan påverka genom opinionsbildning och som remissinstans, men inget mer.

– Det är helt uteslutet att LO ska få sitt med via förhandlingsbordet, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Beskedet från Dahl är också att om fler LO-förbund – eller LO samlat – vill ansluta sig till avtalet är de välkomna, men avtalet kommer inte att öppnas upp för fler förändringar.

Martin Wästfelt på PTK säger till Dagens Arena att det absolut är förbättringar som skett ur arbetstagarsynpunkt i det nya avtalet. Men skrivningarna om allmän visstid och begränsad rätt till hyvling påverkar PTK:s medlemmar i mindre utsträckning än LO-förbunden, på grund av PTK:s riksavtal med anställningstidsregleringar som gör att lagstiftning inte direkt får effekt.

Kommer kortare allmän visstid få effekt även i branscher som praktiserar att lasa ut anställda i tid?

– Ja, det tror vi. Nu får man företrädesrätt efter nio månader, och idén är att man ska få trygghet mycket snabbare än idag.

När det gäller hyvlingsbegränsningar påverkar det vissa grupper inom PTK, till exempel kabinpersonal och andra anställda inom transportyrken, men även personal inom ideell sektor, där hyvling praktiserats.

– Den största förbättringen är turordningen, att hyvling av tjänster ska ske på ett rättvist sätt. Man kan inte plocka bort den här gamla personen som är lite tröttare hur som helst, utan det ska turordnas sakligt, mellan anställda som sysslar med samma saker, säger Martin Wästfelt.

Beslutet från IF Metall och Kommunal har fått andra LO-förbund att rasa.

”Kommunal och IF Metall stänker nu vigvatten på en överenskommelse som får konsekvenser för andra branscher än bara deras egna. Jag är besviken över att sammanhållningen inom LO inte var starkare och att man inte kunde hitta en kompromiss som hela LO kunde acceptera« skriver Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, i en skriftlig kommentar.

Sekos ordförande Valle Karlsson talar om de förändringar som nu gjorts i avtalet för »kosmetiska« och att de inte på långa väger löser de verkliga problemen på arbetsmarknaden.

*Prejudicerande dom från Arbetsdomstolen som möjliggjorde hyvling till lägre tjänstgöringsgrad för anställda.

.