Undersköterskor i hemtjänst. Bild: Arbetsmiljöverket

corona Det finns en stor oro bland personal inom äldreomsorg när det gäller tillgång till skyddsutrustning, och den faktiska bristen på munskydd och visir är stor inom hemtjänsten.  Mer än hälften av skyddsombuden inom hemtjänsten uppger att det saknas skyddsutrustning för de anställda.

Stor oro bland personalen och dålig tillgång till skyddsutrustning präglar hemtjänst, äldreboenden och hälso- och sjukvård. Det visar svaren på en enkät som Kommunal har ställt till skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud i yrkena den 1 april.

Allra störst oro och sämst tillgång till skyddsmateriel uppges finnas i hemtjänsten – även om brister finns inom alla vårdområden. Oron och bristerna tycks dessutom ha ökat sedan den tidigare enkäten, som Kommunal gjorde en vecka tidigare.

  • Bara drygt hälften i hemtjänsten, 52 procenten, uppgav att det finns tillgång till skyddsutrustning för att skydda arbetstagare. På äldreboenden är siffran 60 procent och i hälso- och sjukvården 85 procent.
  • 42 procent av skyddsombuden inom hemtjänst uppgav att det hade förekommit situationer där personal arbetat utan rätt skyddsutrustning. Inom äldreboenden svarade 28 procent samma sak, och inom hälso- och sjukvården var det 31 procent.
  • Drygt 80 procent av personalen, sett till alla grupper, känner oro över tillgången till skyddsutrustning, vilket är en ökning jämfört med den enkät Kommunal gjorde en vecka tidigare. Allra störst oro finns hos hemtjänstpersonalen, där 84 procent kände oro.

Dessutom uppges det finnas brist på handsprit och ytdesinfektion, men framförallt visir och munskydd, i hemtjänsten – drygt 40 procent uppger att sådana skydd saknas. Ibland saknas till och med vanliga arbetskläder i hemtjänsten, och även möjlighet att tvätta händerna.

Enligt enkäten är det inte ovanligt att riktlinjer saknas för hur man ska hantera kontakt med vårdtagare som misstänks eller har bekräftas ha Covid-19. Inom hemtjänsten uppgav 65 procent uppgav att riktlinjer fanns.

Situationen i äldreomsorgen fick Kommunals ordförande Tobias Baudin att under tisdagen hota med att ta anställda ur arbetet genom att lägga skyddsstopp: » Man ska inte riskera sin egen hälsa för att rädda andras liv, det finns en gräns, sa han till Aftonbladet.

– Det är otroligt olyckligt att smitta kommit in på äldreboenden och hos äldre. Det vi ser nu är en ökad smittspridning i äldreomsorgen generellt. Man måste riskbedöma hela tiden nu, för förutsättningarna ändras från timme till timme, säger Ann Georgsson, nationell ombudsman för hemtjänst på Kommunal.

Förutom tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning som även behövs i vanliga fall, behöver man säkerställa tillgång till personlig skyddsutrustning i en situation där Covid-19 sprids. Man måste också följa hygienrutiner, och vara vaksam på tecken på smitta både i personalen och hos de äldre.

Finns det svårigheter inom hemtjänst som inte finns på äldreboenden?

– Ja, eftersom man har en helt annan personalrotation hos de äldre i hemtjänsten. Därför är det viktigt att man minskar det, och ser till att det är färre ur personalen som går hem till de äldre. Det är också bättre för att kunna följa upp de äldres mående, från dag till dag, säger Ann Georgsson.

Är det realistiskt att lyckas förbättra den här standarden under det här krisläget, med mycket sjukdomsfall i personalen till exempel?

– Man måste vända på varje sten. Man kan fördela arbetet så att den personal som gör kringuppgifter, som att handla eller tanka hemtjänstens bilar, är sådan som inte går in till den smittade. Det är viktigt att man inte får in mer smitta i hemmen än nödvändigt. I hemmen behövs personal med en adekvat vård- och omsorgsutbildning.

– Vi har också många i äldreomsorgen som inte jobbar heltid – anställ dem på 100 procent!

Socialstyrelsen är den myndighet som har ansvar för riktlinjer och råd för arbetet inom äldreomsorgen. De publicerar i dag uppdaterade råd för hygien och arbetssätt till personal inom hemtjänst och äldreomsorg, med inriktning på coronasmittan. När det gäller hur arbetet inom äldreomsorg ska organiseras säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen, att de inte går in på det i detalj i det kommande kunskapsstödet:

– Vi har inte gått in så djupt på det här, utan det handlar mer om hygienrutiner; hur man kan minimera smittspridning till och mellan personer, såväl vård- och omsorgstagare som personal. Kunskapsstödet innehåller också förslag på hur man kan ge vård i kommunerna till patienter med covid-19.

När det gäller stor personalomsättning, med många som besöker samma hem inom hemtjänsten, säger hon att det ska fungera – så länge man följer rutiner och har rätt tillgång till skyddsutrustning. Det kan till exempel handla om att slänga använd skyddsutrustning hemma hos den äldre, om den personen har Covid-19, innan man går vidare till nästa brukare.

Men Socialstyrelsen menar ändå att det är bättre om antalet anställda i samma hem begränsas:

– Det är bra om det inte är så många personer som kommer, och om en person som kommer kan utföra flera uppgifter – då går det också åt mindre skyddsutrustning. Ska man till exempel både komma med mat och ge medicin, så kan man se till att det är samma person som gör bägge. Så det kan handla om samordning, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Enligt Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholms stad, är hans uppfattning att de inom hemtjänsten som arbetar med smittade eller misstänkt smittade äldre har den skyddsutrustning som krävs. »Situationen är ansträngd, men under kontroll«, skriver borggarrådet i ett mejl till Dagens Arena.

På frågan om vilket ansvar staden tar för att säkra tillgången till skyddsutrustning, och hur staden prioriterar det material som finns mellan olika verksamheter inom äldreomsorgen svarar han:

»Vi prioriterar i fallande ordning verksamheter med konstaterad smitta, verksamheter med misstänkt smitta, särskilda boenden och hemtjänst. Att särskilda boenden prioriteras framför hemtjänst beror på att allmäntillståndet är sämre hos dem som bor på särskilda boenden. Alla utförare har ansvar för sina inköp, men vi har också inrättat en central funktion i staden som arbetar med att ta fram större mängder materiel till samtliga verksamheter oavsett driftsform.«

Stockholms stad har inga egna råd till hemtjänstutförare om hur de bör organisera arbetet, till exempel genom att begränsa hur många i personalen som besöker hem med misstänkt smitta, utan man förlitar sig på Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer:

»Flera stadsdelar och privata utförare har infört rutiner om att särskilda team eller personer ska handha smittade eller misstänkt smittade för att begränsa smittspridningen. Vi förtydligade att så var lämpligt i förra veckan« skriver Erik Slottner.

Vad gäller tester av personal har han fått »indikationer« på att sådana snart ska kunna genomföras:

»Staden har inte möjlighet att utföra egna tester, men jag har såväl offentligt som i direkta kontakter bett om att få testa personalen.«

Artikeln har uppdaterats med svar från Erik Slottner.