Foto: Flickr/Socialdemokraterna

57 procent av Sveriges kommuner har hyrt eller köpt in psykologtjänster de senaste åren. I många fall beror det på att det är svårt att hitta psykologer att anställa. Det visar en granskning av Psykologtidningen.

För Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grund- och särskola i Vimmerby kommun, säger att kommunen har letat i två år efter en skolpsykolog att anställda – utan resultat.

– När vi inte får tag på någon skolpsykolog är det framför allt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som blir lidande, säger hon till Psykologtidningen.

De totala inköpen av psykologtjänster ökade med 30 procent mellan 2016 och 2017. Det visar den enkät som Psykologtidningen har ställt till alla Sveriges kommuner och som 210 av dem har besvarat.

Anna Blom är utredare på Skolinspektionens analyshet och säger att i en ungefär en tredjedel av de skolor som granskats har psykologerna inte varit en del av det hälsobringande och förebyggande arbetet.

-Detta är ett område som vi ofta utfärdar förelägganden på. På många skolor kommer psykologen bara in för att utreda elever. Det blir lite av brandkårsutryckningar, säger Anna Blom.

Lena Svedjehed, vice ordförande för Psifos som är en yrkesförening för psykologer i förskola och skola, oroas över att så många hyr eller köper in skolpsykologer.

– Jag tycker att det låter mycket, att det är mer än hälften. Jag blir oroad och undrar hur de använder den psykologkompetensen, säger Lena Svedjehed till Sveriges Radio.

I små kommuner kan svårigheten att rekrytera bero på att man på grund av för få elever inte kan erbjuda heltidstjänster, tror hon. Men hon påpekar att psykologer kan komma till nytta på andra håll inom kommunen, till exempel när det gäller organisationspsykologi.