Enligt en rapport från Lärarförbundet överväger så många som fyra av tio lärare att lämna yrket, då lönen är för låg. Enligt Lärarförbundet tjänar en lärare 12000 kronor mindre än en civilingenjör. Förbundet kräver nu att regeringen ska tillsätta en utredning med syfte att undersöka hur kommuner kan arbeta för att höja lönerna. Lärarförbundet föreslår ökade löneskillnader mellan lärare, med premier till “duktiga lärare”, som en del av lösningen, enligt SVT:s Rapport.