Kommuner och skolor har rätt att höja undervisningstiden för lärare. Det slog Arbetsdomstolen (AD) fast i dag. Lärarförbundet varnar för att beslutet kommer att försämra kvaliteten i skolan och minska yrkets attraktivitet. Det genom att lärare får mindre tid till planering och efterarbete.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ansåg att det var ett brott mot kollektivavtalet när en skola i Sollentuna ville höja antalet undervisningstimmar. Efter tvisteförhandlingar drog förbunden kommunen inför AD.