ISK Elisabeth Svantesson behöver lära sig ett och annat om Sveriges förmögenhetsfördelning. Mediansvensken har inte ens ett investeringssparkonto.

Regeringen har inför nästa år presenterat ett förslag om att slopa skatten på investeringssparkontot (ISK) på belopp under 300 000 kronor. Förslaget beräknas kosta 7 miljarder kronor och tar pengar från den gemensamma välfärden, samtidigt som skattesänkningen bara gynnar samhällets redan besuttna.

Först kanske det behövs lite kort bakgrundsfakta om ISK. Det infördes 2012 som en reform för att göra det enklare att spara i aktier och fonder. Istället för att beskatta varje enskild affär tas en årlig schablonskatt ut efter hur mycket pengar som satts in och finns på kontot. Schablonskatten baseras sedan på statslåneräntan och bestäms i november varje år.

Det är några få individer som har betydligt mycket mer än så och som tack vare den låga skatten besparas på miljontals kronor i skatt varje år

Det finns tre stora problem med schablonbeskattningen av ISK. Först och främst är skatten för låg. Den låga skatten har gjort att vi bara för år 2021 gick miste om 90 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. Det är 90 miljarder i gemensamma resurser som kunde gått till bättre arbetsmarknadspolitik och infrastrukturinvesteringar, reformer som skapar tillväxt på riktigt.

Det andra problemet är att det är en schablonskatt. Skatten baseras alltså inte på faktisk avkastning utan är lika oavsett hur mycket pengar du tjänat på dina investeringar. Två personer med 10 000 kronor där den ena gått back 1000 kronor och den andra lyckats dubblera sitt kapital, betalar samma skatt. Med motsvarande regelverk på arbetsinkomster skulle alla människor betala lika mycket i skatt, oavsett lön.

Det tredje problemet är den ojämlika fördelningen av ISK. Elisabeth Svantesson får det att låta som att varje svensk har ett ISK och att alla får ta del av skattesänkningen. Hon säger att medianspararen har 75 000 kronor på sitt ISK. Men, för att upplysa Svantesson om lite enkel fakta, medianspararen är inte mediansvensken. I verkligheten är det bara cirka 3,5 miljoner av svenskarna som har ett ISK, mindre än hälften av den vuxna befolkningen. Mediansvensken har alltså inte ens ett ISK.

Även inom den privilegierade grupp som har ett ISK-sparande är fördelningen mycket skev. Medianspararen må ha 75 000, men det är några få individer som har betydligt mycket mer än så och som tack vare den låga skatten besparas på miljontals kronor i skatt varje år.

ISK måste göras om, men åt rätt håll. Ta bort schablonbeskattningen och basera skatten på avkastning istället. Lägg till en förmögenhetsskatt också. Högern pratar ofta om att arbete beskattas för hårt i jämförelse med kapital, det har de rätt i, men nu agerar de tvärtom.