Bild: Friskolornas riksförbund

Att fyra av tio friskolor inte sparar betyg enligt lagen kommer som en överraskning för Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Varför följer fyra av tio friskolor inte lagen om hur man ska spara betyg?
– Att det skulle vara en så pass låg andel som följer lagen är inte en bild som vi känner igen. Men vi kommer självklart att kontrollera hur det här ser ut bland våra medlemmar.

Hur kan er bild skilja sig från de svar vi fått?
– Dels följer inte vi som branschorganisation upp en sådan specifik fråga på det sättet. Det har inte vi resurser att göra. Utan det här är en fråga för huvudmännen och kommunerna att lösa gemensamt. Jag frågade ändå våra jurister som har löpande rådgivning för våra medlemmar. De hade inte bilden av att det här var en återkommande fråga från friskolorna.

Ni har inte kontrollerat hur det här efterlevs. Ändå säger du att det inte stämmer överens med din bild. Vad baserar du din bild på?
– Jag kan bara basera den på de kontakter vi har löpande. Vi har inte nåtts av bilden att det skulle vara många friskolor som tycker det här är en svår fråga.

– Om kommuner har märkt att betygen inte lämnats in har de i vissa fall hört av sig och frågat. Då har huvudmännen hört av sig till oss och frågat hur de ska göra för att allt ska bli rätt. Det vet jag har hänt.

Men är det kommunernas ansvar att höra av sig till skolorna?
– Nej, så är det inte. Men jag vet att det har hänt. Då har frågan liksom kommit upp. Men det är klart att det är huvudmännens ansvar att sköta det här.

Hur påverkar det här förtroendet för friskolor?
– Självklart är det så att friskolor ska följa det som står i lagen. Det är självklart.

Men nu gör uppenbarligen 43 procent inte det. Hur påverkar det förtroendet?
– Det är svårt för mig att bedöma. Men det är klart att förtroendet påverkas alltid om man upplever att någon inte följer det som står i lagar och regler. Men i vilken grad det påverkar, det kan jag inte svara på.

Vad innebär det för elevernas rättssäkerhet?
– Regeln är ju införd av ett skäl, att man ska öka rättssäkerheten för eleverna. Såklart. Det är självklart att den ska följas för att rättssäkerheten ska vara hög.

Så vad innebär det för elevernas rättssäkerhet?
– Det är ju så att lagen är antagen för att det ska vara hög rättssäkerhet för eleverna. Då ska man följa den. Det finns ju inget annat att säga i den frågan egentligen.

Men min fråga var: Att så pass många friskolor inte följer lagen om hur betyg ska sparas, vad innebär det för elevernas rättssäkerhet?
– Skulle man åsidosätta det som lagen säger. Då är det klart, då minskar rättssäkerheten för eleven.

Mot bakgrund av den här undersökningen och att betyg har försvunnit för flera årskullar i Sundsvall efter JB-konkursen. Kan man lita på friskolor?
– Ställer du den frågan till mig? Jag tycker man kan lita på friskolor. Målet är att alla skolor oavsett huvudman ska följa lagen. Om det sedan sker misstag någonstans, då får man rätta till det. Men vår bild är att friskolorna gör allt som står i deras makt att följa lagen.

Kan 43 procent förklaras med misstag?
– Jag kan inte svara för de här exemplen. Jag har inte bakgrundsmaterialet och jag vet inte vad som har skett i varje enskilt fall. Men är det så att någon har missat att skicka in, då ska man rätta till det. Vi har ingen bild i dag att friskolorna aktivt missköter det här.

Om de inte aktivt misskött sig, beror det här på slarv?
– Om någon slarvat så ska de rätta till det.

Det finns en pågående debatt i samhället om kring friskolor. Hur tror du det här påverkar den debatten?
– Det är jättesvårt för mig att bedöma.