Bild: Flickr/Xesc

Friskolorna har svårare att rekrytera behöriga lärare. I Stockholm är 19 av grundskolorna med lägst antal behöriga lärare samtliga friskolor.

Friskolorna i Stockholm hamnar i botten när det gäller lärarnas utbildning. Tidningen Metro har kartlagt vilka grundskolor som har minst antal behöriga lärare. De 19 grundskolorna i Stockholm som har lägst antal behöriga lärare är alla friskolor.

Andelen behöriga lärare har sjunkit bland alla skolor sedan tidigt 1990-tal. Det finns flera anledningar till att friskolorna ligger i botten.
– Är man en liten skola, vilket många friskolor är, har de svårt att rekrytera lärare eftersom de inte alltid kan erbjuda en heltidstjänst. Dessutom finns det många friskolor som vuxit väldigt snabbt. Därmed har de behövt rekrytera mycket, vilket är svårt när det råder brist på utbildade lärare, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas Riksförbund, till Metro.