Friskolorna sätter högre betyg för att stå sig bättre i konkurrensen mellan skolor.

Många friskolor ger sina elever högre kursbetyg än de  fått jämfört med resultaten på nationella prov. En utveckling där det är tydlig skillnad mellan friskolor och kommunala skolor, som i mindre utsträckning ger överbetyg.

Dagens Nyheters granskning visar att det i alla stora jämförbara kursprov är en större procentuell andel friskoleelever som höjts än elever i kommunala skolor.
– Då ska man också veta att detta troligen är en underskattning av skillnaden, eftersom vi i en rapport till Skolinspektionen funnit att friskolorna också rättar de nationella proven generösare än de kommunala skolorna, säger skolforskaren Jonas Vlachos på Stockholms universitet till DN.

Skolverket säger sig ha sett en liknande utveckling i tidigare rapportering. I de intervjuer som DN gjort i samband med sin granskning varnar många för att en överetablering av friskolor leder till att alltför generösa betyg blir ett konkurrensverktyg när skolorna kämpar för sin överlevnad.